בשלובים: 3196 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "בניית ידע"

תגים

 • נזקיה של תרבות המבחנים

  פורטל מס"ע מסקר מאמר של עמי וולנסקי על המודל הסטנדרטי שהתפתח בעולם והרואה בניהול ריכוזי של מבחנים אמצעי להבטחת למידה אפקטיבית. הביקורת העיקרית על המודל היא מכוונותו להצלחה במבחנים יותר מאשר לבנייה של ידע. כמו כן, המודל משניא את בית הספר על התלמידים.

  תגים: הערכה, הישגים, מבחנים, בניית ידע, ידע

  22:32 @ 09-04-2012

 • שימוש בטכנולוגיה בחינוך לעומת שילוב טכנולוגיה בחינוך

  טבלה המציגה הבדלים בין שימוש בטכנולוגיה בתחום החינוך לבין שילוב טכנולוגיה בחינוך. בין היתר מצויינים ההבדלים הבאים: בשימוש בטכנולוגיה השימוש הוא מקרי ושרירותי לעומת שילוב טכנולוגיה שבו השימוש מתוכנן ומכוון למטרה. בשימוש בטכנולוגיה המוקד הוא על עצם השימוש בטכנולוגיה לעומת שילוב טכנולוגיה בח...

  תגים: שילוב טכנולוגיה בחינוך, שימוש בטכנולוגיה בחינוך, בניית ידע, תהליכי חשיבה

  15:04 @ 30-12-2013