בשלובים: 3033 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "אסור אפלייה בחוק"

תגים

  • איסור אפלית תלמידים ותלמידות מטעמים של נטייה מינית או זהות מינית

    בהמשך למסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט אשר התכנסה ב-20.7.2015 ע"מ לדון בסוגיה "נוער גאה במערכת החינוך",  התבשרנו בפרסום חוזר מנכ"ל תשע"ה/12 ב' באלול התשע"ה, 17 באוגוסט 2015, איסור אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מינית.      

    תגים: יישום מסקנות ועדת החינוך של כנסת ישראל, איסור אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מינית – תוספת לחוק זכויות התלמיד, חוזר מנכ"ל עדכני, שנה"ל תשע"ו, אסור אפלייה בחוק, בחוזר ובקהילה הבית-ספרית, צדק חברתי-מגדרי-מיני, פלורליזם ערכי

    15:06 @ 23-09-2015