בשלובים: 3025 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "איזון משפחתי"

תגים

  • עמותת תהל"ה- תמיכה להורים לילדים להט"בים

    מעגל ההורים לבנים ולבנות להט"בים מאפשר רב-שיח על סוגיות ודילמות שמלוות את תהליך היציאה מהארון של הצאצאים. התהליך הקבוצתי בו ניתן לשתף חוויות אישיות בזיקה לתהליך היציאה מהארון של הבן או הבת לצד ההשלכות על המצב הנפשי-רגשי של ההורים, עשוי לתרום לתחושה של אוניברסיליות - "יש עוד כמוני", לפוגג את החרדה...

    תגים: מעגל ההורים, תמיכה, לכידות משפחתית, קבלה, יציאה מהארון, איזון משפחתי

    17:02 @ 19-02-2015