בשלובים: 3033 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "אחריותיות"

תגים

 • דו"ח מבקר המדינה על אודות הייעוץ החינוכי בישראל - פרופסיה או סמי-פרופסיה?

   דו"ח מבקר המדינה באשר למערך הייעוץ החינוכי במערכת החינוך על כל היבטיו - 2014    הנהלת אגף הייעוץ והיועצים הבכירים מתלבטים דרך קבע בעניין זהותם המקצועית. במשך שנים רבות רווחה תפיסת ה- "Laissez-faire", אשר עיכבה את פיתוחה של זהות מקצועית משותפת של יועצים חינוכים (ארהרד, 2014).&nbs...

  תגים: ועצים חינוכיים, חוקרים ומרצים מתחום הייעוץ החינוכי, פרופסיונליזציה, גישור בין המחקר לפרקטיקה, מנהיגות ייעוצית, פיתוח גוף מחקרי ייחודי, מיסוד שירותי הייעוץ החינוכי בישראל, שקיפות, אחריותיות, דוח מבקר המדינה על מערך הייעוץ

  13:03 @ 18-09-2015

 • מאחורי הדלת הסגורה של היועצת החינוכית להצגת אחריותיות בזיקה ליום הבינלאומי במאבק בלהט"בופוביה 17 במאי 2016

      עם סיום כהונתה הזמנית של גב' ענת רצון מ"מ היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער, שפ"י, משרד החינוך, בשלהי שנה"ל תשע"ה, מסתמן כי הממלכתיות, הדשדוש, ההססנות ובעיקר המבוכה שאפיינה את התנהלותה והדברים שנהגה לומר בפומבי בועדות החינוך של הכנסת, תמו. מבין אלה, האמירות השחוקות ואף ...

  תגים: היום הבינלאומי למאבק בלה"טבופוביה 2016, אחריותיות, קידום אקלים חינוכי מיטבי, נוער גאה במערכת החינוך, השירות הפסיכולוגי הייעוצי, גף לתכניות סיוע ומניעה, היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער

  15:04 @ 20-05-2016