בשלובים: 3025 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "אחדות מתוך שונות"

תגים

  • שנת ערבות הדדית ואחריות אישית- ערכה לשנה"ל תשע"ו לחינוך העל-יסודי

    בימים טרופים אלה וגם בימים כתיקונים, חובה היא להוקיר את פועלו של משרד החינוך ובתוך כך, של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי.   כלל התכנים לרבות הסדנאות המשובצות בקובץ המצורף הם מנגנון רב-ערך לקידום אקלים חינוכי-חברתי מיטבי ולמניעה ראשונית ושניונית של בריונות על כל היבטיה.  

    תגים: שנת ערבות הדדית ואחריות אישית, מערכי שעור לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, קידום סובלנות בחברה הישראלית, אחדות מתוך שונות

    21:48 @ 15-10-2015