בשלובים: 3187 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "אורייאנות מידע"

תגים

  • אוריינות מידע בכיתה המתוקשבת: שיטות ודרכי פעולה

    עמי סלנט מציג סקירה מפורטת על אוריינות המידע המתקושבת בארץ ובעולם. בסקירה הוא מנסה לתת תשובות לשאלה האם חל שינוי בדרכי ההוראה ובדרכי הקניית אוריינות המידע לתלמידים וכמו כן לענות על השאלה הנוגעת להדגשים העיקריים שצריכים להופיע בפיתוח אורייאנות המידע בכיתה המתוקשבת. הסקירה כוללת, בין היתר, מסמך מ...

    תגים: מידענות, הערכת מידע, אורייאנות מידע, תקשוב

    13:27 @ 10-10-2012