בשלובים: 3196 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "אופי"

תגים

 • מטרות החינוך - דברים ממפגש מקוון של מופ"ת בנושא "רוח האדם בחינוך"

  מהי מטרת החינוך, אליה מכוונים "פיתוח המידות, האופי והכישורים הרוחניים של החניכים" (ע"פ הגדרת החינוך במילון אבן שושן)? ניסיון שלי לענות על שאלה זו במצגת, בפחות משש דקות. מתוך מפגש (מקוון) של מכון מופ"ת בנושא "רוח האדם בחינוך".

  תגים: רוח האדם בחינוך, העצמת הרוח בחינוך, מטרות החינוך, תודעה, נפש, מידות, אופי, כישורים רוחניים

  08:30 @ 17-11-2011

 • מטרות החינוך - דברים ממפגש מקוון של מופ

  מהי מטרת החינוך, אליה מכוונים "פיתוח המידות, האופי והכישורים הרוחניים של החניכים" (ע"פ הגדרת החינוך במילון אבן שושן)? ניסיון שלי לענות על שאלה זו במצגת, בפחות משש דקות. מתוך מפגש (מקוון) של מכון מופ"ת בנושא "רוח האדם בחינוך".

  תגים: רוח האדם בחינוך, העצמת הרוח בחינוך, מטרות החינוך, תודעה, נפש, מידות, אופי, כישורים רוחניים

  10:17 @ 01-09-2012