בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

zipi Zelkovich

סוג פרופיל: חבר/ת רשת
תיאור קצר: חברה בצוות

אודותיי

 בעבר מדריכה פדגוגית במסלול היסודי, בסמינר הקיבוצים בהכשרתי פסיכולוגית חינוכית כיום חברה בצוות תקשוב במכללה. כשהדגש בעבודתי היא המרכיב הפדגוגי בטכנולוגיה.חברה בצוות חשיבה "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב" במכון מופת,חברה בצוות עמיתי מחקר בראשותה של ד"ר אולז'ן גולדשטיין  ובעיקר אוהבת חברים וחברה, עוסקת בחינוך משנת 1956 , וחינוך עדיין מעסיק אותי, מקווה להמשיך ולהיות מעדכנת החינוך של המאה הזאת כל עוד אהיה מסוגלת. מוכנה להצטרף לנושאים שיתרמו לחינוך עכשווי ויותר נכון עתידי