בשלובים: 2991 חברי רשת, 204.קבוצות

גנאדי ארנוביץ

גנאדי ארנוביץ

סוג פרופיל: חבר/ת רשת
תחומי הוראה או תחומי עיסוק אחר
כישורים/מיומנויות/תארים

תואר שני MSC במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית

 

מקום
טרם פורסמו קישורים
טרם נוספו מאמרונים בבלוג זה

הקבוצות שלי

קבוצות נוספות
כל הודעות הקיר