בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות
  • תמונות
  • התנסות בכתה החכמה במכללת אורות

תמונות של התנסות בכתה החכמה במכללת אורות

טרם נוספו תמונות כלשהן בקבוצה זו.
התנסות בכתה החכמה במכללת אורות

התנסות בכתה החכמה במכללת אורות

סטודנטיות נכנסות בפעם הראשונה לכתה החכמה - בואו נחבור אליהן להתנסות - מוזמנים כל מי שפדגוגיה חדשנית ב'כיתה חכמה' קרובה לליבו/ה.