בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

"ניפוץ" כותלי הכיתה...

  • ציבורי
מאת zipora
  • 1 מתוך 1
"ניפוץ" כותלי הכיתה...

הכיתה החכמה מסייעת למורה 'לנתץ' את הקירות ולפתוח את ההוראה והלמידה למשאבי המידע

הקיימים מחוץ לכיתה. (עוזי מלמד,    http://www.pc.co.il/?p=139660).

הוראה - למידה בכיתה חכמה במכללת אורות ישראל, תשע"ח

הוראה - למידה בכיתה חכמה במכללת אורות ישראל, תשע"ח

סטודנטיות משתתפות בפעם הראשונה בכתה החכמה - בואו נחבור אליהן להתנסות. מוזמנים כל מי שפדגוגיה חדשנית ב'כיתה חכמה' קרובה לליבו/ה.