בשלובים: 3033 חברי רשת, 204.קבוצות
  • דפים
  • אייל בן עמי אובלוזינר

הדפים של אייל בן עמי אובלוזינר

טרם נוצרו דפים כלשהם

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.