בשלובים: 3025 חברי רשת, 204.קבוצות

ד"ר רינת חלאבי, מכללת תלפיות, לוינסקי והמכללה האקדמית לישראל: היסטוריה