בשלובים: 2899 חברי רשת, 203.קבוצות

ד"ר רינת חלאבי, מכללת תלפיות, לוינסקי והמכללה האקדמית לישראל: היסטוריה