בשלובים: 3025 חברי רשת, 204.קבוצות

ד"ר עמיקם מרבך, המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן: היסטוריה