בשלובים: 2952 חברי רשת, 2 עכשיו ברשת, 204.קבוצות

ד"ר עמיקם מרבך, המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן: היסטוריה