בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות
  • דפים
  • התנסות בכתה החכמה במכללת אורות

הדפים של התנסות בכתה החכמה במכללת אורות

טרם נוצרו דפים כלשהם

התנסות בכתה החכמה במכללת אורות

התנסות בכתה החכמה במכללת אורות

סטודנטיות נכנסות בפעם הראשונה לכתה החכמה - בואו נחבור אליהן להתנסות - מוזמנים כל מי שפדגוגיה חדשנית ב'כיתה חכמה' קרובה לליבו/ה.