בשלובים: 3034 חברי רשת, 204.קבוצות

שילוב סביבות דיגיטאליות בגני הילדים - האם כן, ועד כמה?

3264 צפיות
 • ציבורי

image

במאמרה סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים מציגה  ד"ר גילה זילכה ממכללת אחווה מחקר שערכה על אופן הטמעתן של הסביבות הדיגיטאליות בגני הילדים במדינת ישראל. מטרות המחקר היו לבדוק כיצד המחשב משולב בגן הילדים, מהן עמדות הגננות כלפי שילובו בגני הילדים ולבחון עד כמה הושגו המטרות שהציב משרד החינוך לשיויון הזדמנויות ולצמצום הפער הדיגיטאלי בגני הילדים. הסתבר שסביבות דיגיטאליות מזמנות לילדים עושר של מבעים, אינטרקטיביות, דינאמיות, הרפתקאות ועוד. הפוטנציאל הטמון בסביבות הדיגיטאליות הביא את משרד החינוך לאימוץ הרעיון לשלב סביבות דיגיטאליות כחלק מתוכנית הלימודים בגן.

ד"ר זילכה מציינת במאמרה, שלמידה בתוך סביבות דיגיטאליות מעודדת את התלמידים להזדקק למידע ותוך כדי כך מפתחות מיומנויות חשיבה שונות, סקרנות ומיומנויות רפלקטיביות. הלמידה הזו גם מעוררת מוטיבציה גבוהה, במיוחד אצל תלמידים בעלי בעיות קשב וריכוז.

 

מאמרה של ד"ר זילכה מרשים בשאלות המחקר החשובות שהוצגו, באופן המפורט והמדויק שבו הועלו הדברים וכן מנקודת הראות של היקף אוכלוסיית המחקר שנחקרה, הכוללת 150 גני ילדים. המסקנות שהועלו בו, נראות מרשימות ומשכנעות. המדיה הדיגיטאלית למיניה אכן מסתמנת כמפתחת מיומנויות שכליות שונות שבהן טיעון, השוואה וחקר.

יחד עם זאת, אותי אישית מטריד במידה מסוימת לא מה שהועלה במאמר אלא מה שלא הועלה בו ומה שלא הועלה בו הוא היחסים עם העולם הפיזי. למרות שאני אוהד מושבע של המדיה הוירטואלית ומשתמש בה ללא הרף ובאופן מסיבי בעיסוקיי השונים, אני שואל את עצמי אם, ועד כמה, יש לשלבה דווקא בטווח הגיל הזה, דהיינו של ילדי הגן. ילדי הגן מוקפים ומוצפים במדיה הדיגיטאלית עוד בטרם היכנסם לגן. לאור זאת, ייתכן שבגן יש לספק להם גירויים וסביבות למידה הקשורות יותר דווקא לעולם הפיזי, התופס נתחים קטנים והולכים לעומת העולם הוירטואלי. הגן נראה לי כהזדמנות פז לחבר את הילדים לעולם הפיזי, הממשי ולדחות את השימוש בסביבות הלמידה הדיגיטאליות לתקופת בית הספר, שאליו ייכנסו ממילא כולם בגיל שש. אני שואל את עצמי, אם הגן איננו למעשה ההזדמנות הראשונה והאחרונה עבור ילדינו, להתחבר ככל האפשר, במסגרת המערכת החינוכית, אל העולם הפיזי, הממשי, לפני היציאה אל העולם הוירטואלי, שהולך וממלא את חיינו, אמנם לטובה. חרף היתרונות העצומים והמקסימים של המדיה הדיגיטאלית, עדיין אין תחליף לדברים שמעניקה הסביבה הפיזית הכוללת ריחות, טעמים, מגע פיזי ישיר וקשר בלתי אמצעי בין בני בני אדם לבני אדם, בין בני אדם  לבעלי חיים ובין בני אדם לחפצים. לעולם הפיזי, המתנהל ללא מסכים ומחשבים, יש יתרונות ועוצמות שאינם מנת חלקו של העולם הוירטואלי, מתוחכם ככל שיהיה. ילדי הגן ישתמשו כל חייהם במדיה הדיגיטאלית כסביבתם הלימודית, כסביבת העבודה שלהם, או כסביבה לצרכים אחרים. מדוע לגזול מהם את הזדמנות הפז הזו, ההזדמנות להקדיש את הזמן לחיבור עם הפיזי?

 

 

 

 

 

תגובות

 • מירב אסף 10:02 @ 12-07-2011

  אני חושבת שאופן ההצגה של הטענה היא פשטנית מעט - סביבה פיזית או סביבה וירטואלית. אני כמובן חושבת שילדים בכלל, ובגיל הרך בפרט, צריכים ללמוד באמצעות אינטראקציה עם העולם ולא רק באמצעות סמלים (שפה, מספרים וכולי) ואני סולדת מהנטייה שיש בגנים רבים כיום למלא חוברות מונוטוניות ולהקדים את גיל ראשית הקריאה. ועם זאת, במידה ויש סביבות וירטואליות שמאפשרות אינטראקציות משמעותיות שאינן מתאפשרות אחרת - למה לא? כבר בגיל הגן ניתן ליצור צרכים של מידע (מה אני מעוניין לדעת? אלו שאלות יש לי?), לאפשר נגישות למידע ויזואלי ודבור בנושא, ולדון בתשובות שהוא מספק ובשאלות שעולות מכך. זה כמובן מדיום נוסף ולא תחליף והוא לא צריך לתפוס נתח מפעילויות פיזיות. אני ממליצה לבחון את כלל הפעילויות שאינן מהוות אינטראקציה ישירה עם הסביבה (הרצאות דידקטיות על נושאי ליבה, דפי עבודה על נושאי ליבה, חוברות עבודה העוסקות בהכרת האותיות ובכתיבתם וכולי) ולחשוב איך להפוך פעילויות עקרות בכאלה שמפתחות שיח וחשיבה או להמירן באינטראקציות ישירות.

 • יורם אורעד 15:53 @ 12-07-2011

  שלום מירב

   כוונתי אינה שצריך, חס וחלילה, לאסור באופן מוחלט את השימוש בסביבות הדיגיטאליות בגנים. להיפך - במקום שיש בהן יתרון, יש להשתמש בהם (ואני מתחבר לסלידתך ממילוי החוברות המונוטוניות, עליה דברת. במקרה זה כמובן שעדיף להשתמש בסביבה וירטואלית מתוחכמת ומגרה). מצד שני, עניין המינון בין הוירטואלי לפיזי כאן הוא קרדינאלי לדעתי. במקרים שאפשר, כדאי לדעתי לחבר את ילדי הגן לעולם הטבע ולעולם הפיזי האחר (המלאכותי) ככל האפשר וזאת על חשבון סביבות וירטואליות. הייתי שמח אם הגן יישמר כשמורת טבע שבה ניתן יהיה להקדיש יותר זמן דווקא לחיבור לפיזי.

 • אילנה 21:24 @ 12-07-2011

  אני בעד ליצור סביבות למידה עם פעילויות משמעותיות במישור הפיזי, הסימבולי והוירטואלי-במקביל

  דוגמאות

  http://wwwmishakim.blogspot.com

  http://www.elana-nature.blogspot.com

   

 • יורם אורעד 08:50 @ 13-07-2011

  אילנה בוקר טוב

  תודה על האינפורמציה החשובה בשני הבלוגים ועל התמונות המזמינות מן הפעילויות השונות.

 • זיו לפיד 20:50 @ 30-10-2012

  מסכים עם כל מילה של מירב אסף

יורם אורעד

המנהל הפדגוגי של שלובים, הרשת החברתית לאנשי חינוך של מכון מופ"ת