בשלובים: 3181 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

"קולם של התלמידים"

4775 צפיות
"קולם של התלמידים"

יוצר/ת הקבוצה: עידן ירון

חברי הקבוצה: 7

תיאור:

במחקר שנערך במשך יותר משנה התקיימו סדנאות בשתים-עשרה כיתות בעשרה בתי ספר, שהקיפו כשלוש מאות תלמידות ותלמידים. המחקר, ויום העיון שיתנהל בעקבותיו במכון מופ"ת (9.6.2015), מיועדים להביא לראשונה  בפני קובעי מדיניות, מקבלי החלטות, אקדמאים, אנשי מקצוע, אמצעי תקשורת והציבור הרחב  את "קולם של התלמידים" – קול שלא נשמע בדרך כלל באופן צלול וברור, ולפיכך גם לא זוכה להתייחסות מתאימה. קול זה יעלה מסדנאות מעמיקות המתקיימות בבתי ספר שונים ברחבי הארץ, וכן מתהליך שבו התלמידות והתלמידים עצמם יגבשו ויציגו סוגיות מרכזיות המעסיקות אותם. הסוגיות הנדונות יתייחסו לאופן שבו התלמידים והתלמידות תופסים וחווים את בית הספר בכלל (הגדרת מטרות, אסוציאציות, מטפורות, תפיסה אידאלית), ואת בית הספר שלהם בפרט (מחשבות ורגשות, שינוי ושימור של מאפיינים מוגדרים).

תיאור קצר: בית ספר, שלי מי אתה? מה חושבים ומה מרגישים התלמידים לגבי בית הספר?