בשלובים: 2914 חברי רשת, 3 עכשיו ברשת, 203.קבוצות

חברים ביתרונות וחסרונות רשתות חברתיות במסגרת בית ספרית.