בשלובים: 2879 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 203.קבוצות

רעיונות ליצירת מרחב חינוכי רגיש למגדר ולזהות מינית בחינוך היסודי באדיבות חוש"ן

1043 צפיות

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.