בשלובים: 3023 חברי רשת, 204.קבוצות

הנגשת שירותי ההשכלה הגבוהה לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית-התכנית להשכלה אקדמית נתמכת

1714 צפיות
הנגשת שירותי ההשכלה הגבוהה לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית-התכנית להשכלה אקדמית נתמכת
 • ציבורי

תגובות

 • אייל בן עמי אובלוזינר 22:10 @ 11-10-2016

  תקציר מנהלים

  מטרת הפרויקט היא לבחון את נגישות השירות בעבור סטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית (להלן: "מתמודדים") ומשתתפים בתכנית להשכלה אקדמית נתמכת בדקאנט הסטודנטים על-שם רות ואלן זיגלר באוניברסיטת תל-אביב ובתוך כך, להציע המלצות קונקרטיות לשיפור הנגישות לשירותי השכלה גבוהה.

  הפרויקט הנוכחי מהווה נדבך נוסף בגוף הידע המצומצם על אודות התכניות להשכלה אקדמית נתמכת בעבור מתמודדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. ייחודו, בבחינת נגישות השירות לסטודנטים מתמודדים מבעד לאספקלריות שונות: נקודת מבטה של רכזת התכנית להשכלה אקדמית נתמכת, נקודות מבטן של שתי חונכות ונקודות מבטם של שתי סטודנטיות וסטודנט אחד המקבלים חונכות אקדמית מותאמת בשנת הלימודים תשע"ו.

  לשם כך, נבחרה המתודולוגיה האיכותנית-קונסטרוקטיביסטית ובתוך כך, הסוגה הפנומנולוגית, המאפשרת להבין ולהמשיג את התכנית להשכלה אקדמית נתמכת בהתבסס על המשמעויות השונות שמשתתפי הפרויקט יוצקים לתוכה בנסיבות ובהקשרים קונקרטיים של זמן, מקום, היסטוריה, חברה ותרבות (Denzin & Lincoln, 2005). איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות עומק מובנים-למחצה עם רכזת התכנית להשכלה אקדמית, עם שתי חונכות הפועלות במסגרת תכנית זו ועם שלושה מתמודדים.

  מניתוח הנתונים התעצבו חמש תמות עיקריות: חסר בהסברה ובהפצת מידע על אודות התכנית להשכלה אקדמית נתמכת, שירות סגרגטיבי לסטודנטים עם מגוון מוגבלויות בדקאנט הסטודנטים, אי התאמת נהלי האוניברסיטה בעניינם של סטודנטים מתמודדים, נשירת סטודנטים מתמודדים מהלימודים האקדמיים ומכשולים תודעתיים המונעים מסטודנטים מתמודדים הזדמנויות אמתיות להשתתפות בחיים האקדמיים והסטודנטיאליים.

  בהתבסס על ממצאי הראיונות על אודות התכנית להשכלה אקדמית נתמכת באוניברסיטת תל-אביב, גובשו שמונה המלצות קונקרטיות לשיפור הנגישות לשירותי השכלה גבוהה בעבור סטודנטים מתמודדים: הפקת מידעון לסטודנטים מתמודדים, הפקת מידעון לסגל על אודות התכנית להשכלה אקדמית נתמכת, הקמת קבוצת עזרת עמיתים מקוונת של ולמען סטודנטים מתמודדים, פרסום התכנית להשכלה אקדמית נתמכת ברשתות החברתיות, מתן אישור חריג לפריסת החובות לתואר בוגר במדעי הרוח והחברה על פני ארבע שנים תוך הענקת פטור מקנס כספי, הדרכות חווייתיות לסגל לשם הסרת מכשולים תודעתיים המונעים מסטודנטים מתמודדים השתתפות בחיים האקדמיים והסטודנטיאליים, בניית מודל לעבודה משותפת בין מצרף הגורמים בדקאנט הסטודנטים ובניית תכנית ברמת המניעה השניונית לנשירת סטודנטים מתמודדים מהלימודים האקדמיים.

  תרומתו של פרויקט זה הינה בהבנת צורכיהם של סטודנטים מתמודדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מבעד לאספקלריית הנגישות. לפרויקט זה תרומה עיונית להבנת חשיבותה של הנגישות האנושית על כל היבטיה בעבור סטודנטים המתמודדים הן עם מגבלה נפשית והן עם חובות אקדמיות כחלק ממסכת לימודים ארוכה ותובענית. הפרויקט שופך אור על היבטים אישיים ובין-אישיים המאפיינים את ההתמודדויות של סטודנטים אלה באקדמיה ובכך עשוי לשפר את המענה המקצועי של מורשים לנגישות השירות בעבור אוכלוסייה זו.

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.