בשלובים: 3033 חברי רשת, 204.קבוצות

תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט"ב בשוק העבודה בישראל - 2015. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

2077 צפיות
תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט"ב בשוק העבודה בישראל - 2015. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

קופפר, ח.(2016).תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט"ב בשוק העבודה בישראל - 2015. משרד הכלכלה: נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.