בשלובים: 3023 חברי רשת, 204.קבוצות

ביסוס אמפירי להתערבויות של ארגון חוש"ן - מרכז החינוך וההסברה של הקהילה הגאה

2181 צפיות

 

 image

צבירת ידע תיאורטי ומעשי אודות הומוסקסואליות כמו-גם יצירת קשר ישיר בין הטרוסקסואלים לבין קבוצות מיעוט מיניות ומגדריות מפחיתים עמדות שליליות ודעות קדומות כלפי הומוסקסואליות, לסביות, ביסקסואליות וטרנסג'נדריות. הסיפור האישי של הומו, לסבית, ביסקסואל/ית וטרנסג'נדר/ית הנועד לאתגר דעות קדומות ולשנות עמדות שליליות של תלמידי תיכון כלפי להט"בים, הוא התערבות שיעילותה מבוססת אמפירית.

Eick, U., Rubinstein, T., Hertz, S., and Salter, A. (2016). Changing attitudes of high school students in Israel toward homosexuality. Journal of LGBT Youth, 13(1-2),192-206. doi: 10.1080/19361653.2015.1087930

 

 

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.