בשלובים: 3023 חברי רשת, 204.קבוצות

איסור אפלית תלמידים ותלמידות מטעמים של נטייה מינית או זהות מינית – תוספת לחוק זכויות התלמיד.

4811 צפיות

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.