בשלובים: 3182 חברי רשת, 206.קבוצות

נייר עמדה - 2009 שילוב תקשוב בעבודת המדריך הפדגוגי

1611 צפיות
נייר עמדה - 2009 שילוב תקשוב בעבודת המדריך הפדגוגי
  • ציבורי

מטרת המסמך: להביא למודעות את קיומם של חסמים המונעים שילוב התקשוב בעבודתם של מדריכים פדגוגיים עם פרחי ההוראה, ולהציע דרכים להכשרתם להדרכה בהוראה מתוקשבת. כתבה אולז'ן גולדשטיין וצוות חשיבה מדריך פדגוגי בעידן תקשוב.