בשלובים: 3023 חברי רשת, 204.קבוצות

הארוע 'הכנס הוירטואלי של המזכירות הפדגוגית, 100% משמעות בלמידה' מופיע בלוחות של:

    • ירושלים, ישראל

    יורם אורעד

    המנהל הפדגוגי של שלובים, הרשת החברתית לאנשי חינוך של מכון מופ"ת