בשלובים: 3196 חברי רשת, 206.קבוצות

הנחיות לבניית שיעור באמצעות הפעילויות שיישמנו בכיתה:

116 צפיות
 • ציבורי

הנחיות לבניית שיעור באמצעות הפעילויות שיישמנו בכיתה:

נוצר על ידי zipora 09:08 @ 23-12-2018 תגובות (1)

הנחיות לבניית שיעור באמצעות הפעילויות שיישמנו בכיתה:

צוותי העבודה (2) יתכננו שיעור על בסיס פדגוגיה חדשנית שהתנסינו בכיתה:

יש לבסס את דרכי ההוראה על הפעלה ולא על מתן הוראות (הוראות = 'הוראה'). לכן עיסוק פעיל של התלמידים באיסוף ידע, בפירוש, בהשוואה, בפתרון בעיה, הוא תנאי הכרחי ללמידה יעילה. חיפוש במאגרי מידע על הנושא והשוואה בין הידע שגילו הצוותים השונים (יש לצרף מקורות ומאגרים).

קבוצות תלמידים מונחות על ידי המורה ויוצרות קבוצות עבודה פעילות. לדוגמה, יש ללמד כל נושא על פי ההקשר לחיי החברה והסביבה. למשל, מדעים - הנושא: שינויים בחומר: איך תופחת סופגניה (השוואה בין אפויות ומטוגנות מבחינת החומרים). הנדסה - איך מודדים את גובה הפרמידה? נושא: איכות הסביבה - איך אפשר למצוא פתרון להפחתת הפסולת בבי"ס שלנו באופן קבוע. לשון: כאמצעי להידברות ותקשורת בין אישית. היסטוריה: הנושא חשיבות הסחר בים התיכון והשפעתו על ההתפתחות התרבותית והכלכלית. תנ"ך - מערכת יחסים בין בני משפחה כמו אחים (באמצעות טבלאות), ולפתח מיומנויות השוואה והנגדה באמצעות ניתוח מקרים/סיפורים. ספרות - פיתוח הבעה, תלמידי מדע - פיסיקה: מרכיבים מכשיר כלשהו או בונים אביזרים שימושיים המבוססים על גלגלת.. 

הנחיות:

1. תארי את אוכלוסיית הכיתה: גיל, מעמד סוציו-כלכלי (נמוך/בינוני/גבוה), מהם "טיפוסי ההנעה" בכיתה: הטיפוס ההישגי, הסקרני, הביצועי,  החברתי. מהם היכולות/האינטליגנציות השונות בכיתה? מהו אקלים הכיתה? (מידת הגיבוש הכיתתי). חשוב לתאר את אוכלוסיית הכיתה  כדי לתאם דרכי הוראה לתלמידים.

2. תארו את מהלך השיעור והפעילות כפי שתינתן בפועל לכיתה (קבוצת הסטודנטיות בכיתה שלנו יבצעו את הפעילויות).

3. דוגמאות לפעילויות שיישמנו בכיתה לאורך הסמסטר ויש להפעילם בשיעור:

 - עבודה בקבוצות התמחות

 - הפעלת Google maps

 - הפעלת היישום Thinklink - כפי שיישמנו בשיעור בנושא ים המלח (חיפש תמונות באינטרנט)

 - Debate - עימות/ויכוח/דיון כפי שעשינו בנושא פרשת אלטלנה

  - קבוצות חקר וגילוי - כפי שחקרתן בנושא ירושלים בירת ישראל, המרד הגדול, הבווזון המכוער, ראשית הציונות על המפה

 - הצגת תוצר שיתופי בגוגל דוקס (google docs) ; google drive

- הפעלת בלוג שיתופי - העלאת מטלות/משימות לבלוג שיתופי

 - בנוסף להפעלות המתוקשבות הנ"ל יש לבנות את השיעור על בסיס העקרונות של התיאוריות הבאות:

קונסטרוקטיביזם - ביצועי הבנה

גארדנר - אינטליגנציות מרובות

פרקינס - פתרון בעיות וחשיבה רפלקטיבית

דיואי - הכיתה שבה מתרחשת הלמידה היא סביבה חברתית, שאמורה לאפשר לו להכיר בכישוריו ולממשם בהקשר חברתי

ועל ידי פעילות

פיאג'ה - גיל על יסודי מאופיין במעבר מחשעבה קונקרטית לחשיבה מופשטת (Debate - איכות הסביבv(

 

תגובות

 • zipora 09:09 @ 23-12-2018

  אני מוסיפה טבלת הערכה המסייעת בבניית השיעור:

   

   

   

   

  נושא השיעור

  ממוקד מנוסח  ומוגדר בבהירות בעל מסר ברור, עדכני ורלוונטי

   

   

  תוכן

  סקירה מקיפה ומגוונת של מקורות מדעיים רלוונטיים ועדכניים

  בקיאות והעמקה בתוכן

   

   

  הצגת ה"תוצרים"

  - מטרת השיעור "מתורגמת" לביצועים הצפויים מהתלמיד

  - מפות, חידונים, השוואות, הסבר, הבאת דוגמאות, איסוף ובחירה של  מידע, תרגול עתיר – חשיבה, ביצועי הבנה וכו'

  (עיינו במצגות על התיאוריות של פרקינס וגרדנר), והתיאוריות הקונסטרוקטיביסטית, התיאוריה של דיואי

   

   

  תהליך העבודה

  חשיבה רפלקטיבית והגיונית המובילה את התלמידים לתוצרים מקוריים ויצירתיים של קבוצות בעלי אינטליגנציות שונות. (בעזרת אמצעים מתוקשבים)

   

   

   

  מבנה העבודה

  המבנה הכללי תואם את הדרישות בהנחיות

   

   

  צורת ההגשה

  סגנון הוראה רציף וברור המוביל ללמידה מיטבית

   

   

   

  דיון ומסקנות

   הרקע התיאורטי מוביל לבניית תהליך הלמידה-הוראה, שימוש מדויק במושגים תיאורטיים