בשלובים: 3183 חברי רשת, 206.קבוצות

על מי מוטלת האחריות על שימוש נכון ובטוח באינטרנט של הילדים.

697 צפיות
 • ציבורי

על מי מוטלת האחריות על שימוש נכון ובטוח באינטרנט של הילדים.

נוצר על ידי מיכל אביר 10:31 @ 11-05-2015 תגובות (3)

כאשר אנחנו באים לבחון על מי מוטלת האחריות על השימוש הנכון באינטרנט של הילדים, אני רואה שני גורמים עיקרים האחראים לדבר:

הגורם הראשון הוא ההורים - ולדעתי הוא הגורם האחראי- שכן הם המבוגר האחראי על הילד ועל מעשיו , הם אילו אשר מאפשרים לו להחשף לרשת לכן בראש ובראשונה האחריות לשימוש נכון ובטוח באינטרנט מוטלת עליהם.

הגורם השני הם המורים - לדעתי כל עוד המורים לא מאפשרים לילדים חשיפה לרשת הם לא המבוגר האחראי, אך אם הם מאפשרים חשיפה וגלישה באתרים כחלק ממערך השיעור שלהם הם גם כן הופכים לאחראים.

כעט אני מפנה את שאלת האחריות אליכם ושואלת מי לדעתכם האחראי ההורים או המורים?

 

תגובות

 • אייל בן עמי אובלוזינר 11:10 @ 11-05-2015

  הגישה האקולוגית-מערכתית היא זו המנחה את השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך, הווה אומר שתת-המערכות אינן פועלות במנותק אלא מצויות בתלות הדדיות ומנהלות קשרים הדוקים ותכופים. לא ניתן להפריד כלל ועיקר בין המיקרו-סיסטם - ברמת החוויה, התהליכים והיחסים התוך-אישיים והבין-אישיים של התלמידים בסביבתם היום-יומית - בית הספר לבין יחסי הגומלין בין שתי מערכות המיקרו- היחסים בין הורי התלמידים לבין מחנכת/מורות הכיתות, היועצת החינוכית ושאר משלימי התפקיד.

  השאיפה היא לתיאום/לסנכרון בין תת-המערכות בין הורי התלמידים לצוות בית-הספר - במקרה עסקינן באשר למדיניות הגלישה באינטרנט על מקדמי הביטחון הדרושים. על-כן סוגיית "הדרכת ההורים" הפכה להיות כה מרכזית ומתבטאת בפגישות קבועות ומובנות בין הורי התלמידים למוריהם כשלנגד עיניהם טובת הילד. אין תמימות דעים לגבי "טובת הילד" אך אנשי מקצוע ראויים נשענים על חוזרי מנכ"ל, על ספרות מקצועית, על מתודות מבוססות-ראיות  ועל הניסיון המצטבר ומבהירים את עמדתם שהיא גם עמדת בית-הספר להורי התלמידים, כמו-גם מציגים את ההתערבויות הננקטות בנושא כחלק מתכנית כישורי חיים (אחריותיות/שקיפות/דין וחשבון על הנעשה ועל התוצרים המושגים - החלק היותר חלש של מערכת החינוך בישראל, הדברים נעשים "מאחורי הדלת הסגורה").

  אשר לתגובות ההורים, לפעמים ההורים צמאים להדרכה ומברכים עליה ואף ממשיכים להיוועץ במורה וביועצת, לעיתים מתנגדים לה בתוקף, יש לציין כי למצער, קורה שלאיש המקצוע חסרים  כישורים רב-תרבותיים - ייעוץ רגיש מגדר ורגיש תרבות אך מכל מקום שאלת האחריות איננה מוטלת או על ההורים או על המורים לפחות כל עוד הילד מחויב ע"פ חוק ללמוד בבית-הספר והוא בחזקת קטין הנתון הן לסמכות  הראשונית והטבעית של הוריו  והן לסמכות המקצועית של אנשי החינוך בבית-הספר. 

   

  מידע על גלישה בטוחה באתר שפ"י, משרד החינוך:

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/media/Yeda.htm

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/media/hayom+HaleumiTashad.htm

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/media/glishaBetucha.htm

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/media/ezer.htm

   

   אתיקה ומוגנות ברשת המינהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך

  https://www.facebook.com/MadaTech.SafeInternet

   

  חוזרי מנכ"ל


  חוזר מנכ"ל -  אתיקה ומוגנות ברשת - חוזר זה עוסק בנוהלי התקשורת ראויים ברשת ומציג את תכנית ההתערבות "חיים ברשת"

  חוזר מנכ"ל - שמירה על פרטיות באתרי האינטרנט - חוזר זה מנחה את העוסקים בחינוך באשר לשמירת פרטיותם של התלמידים והעובדים במוסדות החינוך, באתרי האינטרנט.

  חוזר מנכ"ל - רשתות חברתיות - חוזר זה מנחה את העוסקים בחינוך באשר לשימוש נכון ומיטבי ברשתות החברתיות. לחוזר זה מסמך הבהרה - הנחיות לשימוש ברשתות חברתיות

  חוזר מנכ"ל - קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אלימות - חוזר מנכל זה עוסק בהיערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית ספרי בטוח, לצמצום האלימות והתמודדות עמה

  חוזר מנכ"ל - חסימת אתרים בלתי רצויים - חוזר מנכ"ל זה מנחה את מוסדות החינוך לצעדים שעליהם לנקוט כדי להבטיח את מוגנותם של התלמידים מפני חשיפה לתכנים מזיקים ברשת ופיתוח צריכה ביקורתית של מדיום האינטרנט

  חוזר מנכ"ל - שימוש מושכל בטלפונים סלולריים - הנחיות והמלצות להקניית הרגלי שימוש נכונים וזהירים בטלפון הסלולארי

  חוזר מנכ"ל - שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - הנחיות שמטרתן למזער ככל האפשר את חשיפת התלמידים וסגלי ההוראה לקרינה בלתי-מייננת הנובעת משימוש בציוד תקשורת ובהתקני קצה.

   

  ​​

  http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_letalmidim_sirtoney_hadraha_lebetihut_ve_muganut_bareshet.aspx

   

 • נדב 14:35 @ 20-05-2015

  מהי "אחריות"? ונניח שהאחריות מוטלת רק על ההורים.

  למציאות ההוויה, המילה "אחריות" היא זרה. האם האנושות היא אחראית? האם הממשלה אחראית? האם האדם באשר הוא, אחראי?

  ונניח, כאמור, שההורים אחראים. אשמים. למציאות אין זה משנה. ומי שחי במציאות הזאת, בין היתר זה, המורים. 

  כדי לקדם חברה טובה יותר, אנחנו צריכים לבחון מחדש את מושג האחריות. כשהילד ניהיה פושע, המשטרה אחראית ולא ההורים. ההורים יכולים להיות אחראים עד מחר, אבל כשהילד פשע הוא הורס את הבטחון החברתי, ותפקיד המשטרה להענישו לא ההורים. הרי מי יסמוך על הורה שיעניש את ילדיו.

  סכנת האינטרנט היא סכנה חברתית לאומית, היא מסכנת כל אזרח. כגון: שולח את ילדיי לבית ספר, חבר שלהם מראה להם סרטי סנאף. למי אני אתקשר להורים שלו????? הילד שלי נפגע! באמת נפגע. 

  האחריות היא לאומית. 

   

 • שרית עתמי רדא 02:02 @ 28-05-2015

  ניכר כי התשובה לשאלה זאת נמצאת בכך שעלינו המורים  לנצל את  הביקוש הרב בקרב ציבור ההורים להסברה והדרכה בתחום, יש צורך להתמקד באוכלוסיית ההורים, שכן הם מהווים את אותה חוליה חיונית להצלחת פעילות המניעה וההסברה . ללכת על איזשהו קמפיין שמטרתו להעלות את המודעות.

  יש צורך בצמצום הפער  הדיגיטאלי בין ההורים לילדיהם, ופה נכנס תפקידנו כמורים לקיים סדנה שזאת מטרת, או להפנות אותם לחשוף אותם לסדנאות אלו, במסגרת בית הספר, בפעילות משותפת של הורים-ילדים, כפי שמקיימים בבתי ספר שונים בנושאים כגון: סמים ואלכוהול, או די לאלימות וכדו'.

  צריך לנצל את העובדה שהמודעות  לנושא הולכת ומתרחבת, וכי גורמים רבים, מודעים יותר לבעיות והאתגרים שמציבה הקדמה הטכנולוגית בעיקר בהשפעתה על ערכים חברתיים ונורמות נהוגות.

  יש צורך בשילוב ההורים בתוכנית כגון :"גלישה בטוחה", כך שהגלישה של הצעירים תהיה  בפיקוח והכוונה של "מבוגר אחראי" וזה לא ישאיר את הילד  לשוטט "ברחוב" לא מוכר ללא פיקוח ואפשרות לסייע בעת הצורך. 

  לסיכום האחריות אכן בעיקר על ההורים אך עלינו לסייע להם במציאת הכלים ע"י סדנאות שמספקות את המענה.