בשלובים: 2915 חברי רשת, 2 עכשיו ברשת, 203.קבוצות

חוקרים ספרות

217 צפיות
  • ציבורי
sites.google.com

אתר 'חוקרים ספרות' מיועד למורים המלמדים חקר בספרות במסגרת 'חקר במקום בגרות',

ולמורים המעוניינים לשלב חקר בתהליכי הוראת ספרות.
חוקרים ספרות

חוקרים ספרות

קבוצת דיון המיועדת למורים המשלבים חקר בהוראת ספרות