בשלובים: 3000 חברי רשת, 204.קבוצות

חוקרים ספרות

248 צפיות
  • ציבורי
sites.google.com

אתר 'חוקרים ספרות' מיועד למורים המלמדים חקר בספרות במסגרת 'חקר במקום בגרות',

ולמורים המעוניינים לשלב חקר בתהליכי הוראת ספרות.
חוקרים ספרות

חוקרים ספרות

קבוצת דיון המיועדת למורים המשלבים חקר בהוראת ספרות