בשלובים: 3033 חברי רשת, 204.קבוצות

חוקרים ספרות

292 צפיות
  • ציבורי
sites.google.com

אתר 'חוקרים ספרות' מיועד למורים המלמדים חקר בספרות במסגרת 'חקר במקום בגרות',

ולמורים המעוניינים לשלב חקר בתהליכי הוראת ספרות.
חוקרים ספרות

חוקרים ספרות

קבוצת דיון המיועדת למורים המשלבים חקר בהוראת ספרות