בשלובים: 3142 חברי רשת, 206.קבוצות

11 סיבות להימנעותם של מורים משימוש בטכנולוגיה

487 צפיות
  • ציבורי
מאת יורם אורעד 15:08 @ 24-01-2016

קטגוריות: הכשרת מורים, טכנולוגיה, למידה

www.englishup.com.br

image

במאמרון בהיר ומעניין של ניק פיצ'י (Nik Peachey) מוצגות 11 סיבות לכך שמורים נמענים מלהשתמש בטכנולוגיה. הנה אחדות מהן:

  • היעדר הכשרה: כאשר בתי ספר או רשויות חינוך מחליטות להטמיע טכנולוגיות חדשות, בדרך כלל לא נעשית על ידן חשיבה על הכשרה לשימוש בטכנולוגיות. 
  • הכשרה מסוג בלתי מתאים - יותר טכנית מאשר פדגוגית.
  • הכשרה מסוג בלתי מתאים - בלתי רלוונטית להקשר הלימודי: כאשר נעשית הכשרה פדגוגית היא כללית ואיננה מתייחסת באופן ספציפי לצרכים ולהקשר של המורים ולסילבוס שלהם. 
  • היעדר שילוב הטכנולוגיות בסילבוס: כדי שמורים יוכלו להשתמש בטכנולוגיה צריך לשלבה בתוך הסילבוס. המורים צריכים לראות את הקשרים למה שהם מלמדים.
  • היעדר התייעצות עם מורים: בחירת הטכנולוגיה נעשית לעתים קרובות ללא התייעצות עם מורים וללא מעורבות שלהם בבחירה.
  • ציפיות לא ריאליות: הטכנולוגיה נרכשת בציפייה לכך שעצם הגשתה בלבד לידי התלמידים והמורים מספיקה כדי לחולל שינוי בחוויית הלמידה ולהפוך את כל התלמידים לבעלי הישגים גבוהים.
  • אי נחיצות: במקרים רבים מורים רואים את הטכנולוגיה כאמצעי המונע מהם להשיג את מטרותיהם או לפחות בלתי נחוץ להשגתן. בחלק מן המקרים הם גם צודקים בכך.

יורם אורעד

המנהל הפדגוגי של שלובים, הרשת החברתית לאנשי חינוך של מכון מופ"ת