בשלובים: 3034 חברי רשת, 204.קבוצות

חוברת הסברה ייעודית לבני נוער בנושא "מין על בטוח" - כל העובדות

333 צפיות

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.