בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

נוער גאה במערכת החינוך: גורמי חוסן ומנגנוני התמודדות עם הומופוביה

840 צפיות

מטרת המחקר הנוכחי הייתה ללמוד על החוויה הבית-ספרית של נוער גאה מתוך נקודת מבט סלוטוגנית המתמקדת בגורמים מקדמי בריאות. מחקר זה מתחקה אחר גורמי החוסן החיצוניים והפנימיים המסייעים לנוער גאה בפיתוח כישורי התמודדות עם בריונות הומופובית בבית-הספר. לשם כך הוצגה השאלה באילו אופנים מתמודד נוער גאה עם גילויי הומופוביה בבית-הספר תוך התייחסות ליחסי הגומלין עם קבוצת השווים. איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות עומק מובנים-למחצה עם עשרים תלמידים בטווח הגילאים 18-15, המגדירים עצמם כהומואים, כלסביות וכביסקסואלים. ממצאי המחקר מראים, כי סוכנויות הסיוע הקהילתיות מתפקדות כ"בלמי לחץ" בכך שהן מפחיתות את ההשפעות המזיקות של בריונות הומופובית על הרווחה הנפשית של הפרט ומפתחות מנגנוני התמודדות עם הומופוביה. הממצאים מדגישים את הצורך בהתערבות בית-ספרית ברמה השניונית אשר מטרתה לשפר את יחסי הגומלין הבין-אישיים בין נוער הטרוסקסואלי לבין נוער גאה ולטפח התנהגות פרו-חברתית. לשם צמצום תופעת הבריונות ההומופובית בבית-הספר. התערבות זו עשויה להועיל להתמודדותו של נוער גאה עם הסטיגמה המוּטבעת בו ולאפשר לשתי הקבוצות להתעמת עם דעות קדומות ולאתגר אותן.

אני פונה אליכם, מורי מורים, אנשי ונשות חינוך כמי שאמונים על תהליך הכניסה למקצוע ולשלב פיתוח המומחיות של עובדי הוראה הואיל והמחנכים והמורים הם אלה המקיימים את המפגש השגרתי והיומיומי עם התלמידים, יוצרים תנאים נאותים לקידום מיטביות בכיתתם ורוקמים יחסי גומלין משמעותיים עם התלמידים. להתנסות האישית של המורה-מחנך הקבוע בכיתתו שמור מקום של כבוד בדגש על מתן חשיבות ליצירת שיח רגשי במסגרת הכיתה, ופתיחת ערוצי תקשורת מורה-תלמיד בכל תחומי החיים. ניתנה עדיפות ברורה למורים הקבועים במערכת להנחות - בהדרכת היועצים החינוכיים -  את התוכנית ההתפתחותית המנדטורית "כישורי חיים" למן הגן ועד יב'. זאת ועוד, מתפקידם של המורים-מחנכים לשמור על הדמוקרטיה בחברה כה הטרוגנית, להימנע מדעות קדומות והטיות מתוך בירור ערכי פנימי לאורך כל שלבי ההתפתחות המקצועית.

אי לכך, צף ועולה הצורך מהשטח להכיל גם את הסוגיה של נוער גאה במערכת החינוך בהדרכות, בהכשרות ובהשתלמויות בעבור עובדי הוראה– מורים ומורות המצויים בתהליך של עיצוב הזהות המקצועית עם כניסתם למקצוע ובהמשך מעמיקים את השתייכותם הפרופסיונלית בתהליך למידה הכולל את שלושת הרמות: תפיסת תפקיד (Being), ביצוע תפקיד (Doing) ותוצרי תפקיד (Having).

נוער גאה במערכת החינוך הוא סוגיה חינוכית רוחבית שיכולה להשתלב במגוון רחב של הדרכות בעבור עובדי הוראה העוסקות ברווחה הנפשית של התלמידים, באקלים חינוכי מיטבי בכיתה ובבית-הספר, בכישורי חיים, בבריונות בית ספרית, בהתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר, בחוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 4, התשע"ד–2014), בנוער המצוי בסיכון ובהדרה, ברב תרבותיות ובמגוון האנושי, במשפחה בעידן הפוסט-מודרני, בגיבוש זהות אישית ומינית בגיל ההתבגרות, בהתנהלות מינית בריאה ומכבדת ועוד

יודגש כי כלל ההתערבויות החינוכיות של משרד החינוך פועלות  בשלושת הרמות – התפתחות וקידום המיטביות, מניעה ראשונית, מניעה שניונית ומניעה שלישונית – בו זמנית וזאת על מנת לדאוג לרווחה הנפשית של כלל התלמידים: אלה שנמצאים "על גדת הנהר", "במעלה הנהר" ו-במורד הנהר". זאת ועוד, אפשר לדבר על נושאים חינוכיים כה רבים לרבות נוער גאה במערכת החינוך באופן תואם גיל, תואם התפתחות, תואם צרכים ותואם את התרבות הארגונית של ביה"ס או גן הילדים.

מקור:

בן עמי, א. וארהרד, ר. (2017). נוער גאה במערכת החינוך: גורמי חוסן ומנגנוני התמודדות עם הומופוביה. חברה ורווחה, ל"ז(2), 317- 342.

 

 

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.

ענן תגים

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

כל התגים באתר