בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

אינטראקציות יזומות בין ילדים, כן או לא?

886 צפיות

 

אינטראקציות יזומות בין ילדים, כן או לא?

נכתב על ידי: אפרת ערוסי וחגית יוסף בהנחיית ד"ר אורי שטרנברג, במסגרת מאיץ היזמות החינוכית של מרכז פסג"ה לוד

 

בוקר שגרתי בגן: שעת בוקר נעימה, מוזיקה שקטה מתנגנת ברקע, הילדים מתאספים בגן, ניגשים למשחקים ולחברים. הגננת צופה בהם ומתרשמת מהאינטראקציות בין הילדים. עידו  מסתובב בין הילדים המשחקים ואינו מצטרף אליהם, הוא מתיישב לשחק לבד, כאשר מצטרף אליו חבר הוא מתקשה ליצור אתו קשר בשיחה או במשחק. בצד השני של החדר, ספיר וגילת משחקות ועושות הכול, כרגיל, תמיד ביחד, הגננת הציעה להן לשחק עם חברים אחרים בגן, אך נתקלה בסירוב,  תוך הסטת השיחה לתיאור נלהב של הביקורים שלהן אחת אצל השנייה בשעות אחר הצהרים.

סיטואציות מעין אלו משקפות מצבים בהם ילדים מתמודדים עם האתגר שביצירת קשרים חברתיים, מה שלעיתים עלול להותיר אותם בודדים בפעילויות שונות. לעומתם חברים  'טובים מידי' שלא נפתחים ליצירת קשרים חברתיים מעבר לחבר האחד או שניים שלהם.

עולמם החברתי של ילדים הוא מורכב מאוד. הם אמורים לרקום יחסים ,לתפוס מקום ומעמד בין בני גילם, להתמודד עם קונפליקטים ולהגיב ביעילות חברתית בהקשרים שונים. המטלה ההתפתחותית העיקרית של ילדים בגילאי הגן היא היכולת ליזום או להצטרף לאינטראקציה או משחק חברתי עם בני גילם, לפתח יכולת חברתית וכישורים חברתיים.

מתוך הצורך לסייע לחלק מן הילדים בהשתלבות חברתית, והתועלות הטמונות במפגשים אישיים בין ילדים מחוץ לשעות הגן,  צמח רעיון המיזם "טובים השניים" אותו אנו מובילות. מטרותיו העיקריות של המיזם הן:

א.    ליצור אינטראקציות חיוביות ומפרות בין הילדים בגן.

ב.      לשלב ילדים המתקשים ביצירת קשרים חברתיים בעשייה משותפת עם ילדים אחרים.

ג.      לעודד לילדים מובילים וחברתיים לתרום ולהיתרם מילדים אחרים.

ד.     להגדיל את המעגל החברתי של הילדים, מעבר לחבר אחד או שניים.

 

"טובים השניים"- איך זה עובד?

התהליך מתחיל בתצפית של הגננת על הילדים בשעה קבועה ביום, לצורך הערכת מצבו החברתי של כל ילד בגן. כמו כן, חשוב ליידע את ההורים בתוכנית המיזם, שידרוש את שיתוף הפעולה שלהם, באפשור ועידוד קיום של מפגשים חברתיים בשעות אחר הצהרים. בשלב הבא על הגננת להציג את תכנית המיזם בפני הילדים בגן. שיחה על משמעות האמרה "טובים השניים מן האחד", מדוע זה טוב? בקשה מהילדים להעלות רעיונות למשחקים ופעילויות משותפות וכדומה. בפני הילדים הוצגה רשימת הזוגות כפי שנקבעה על ידי הגננת כדי שהילדים ידעו מתי יגיע תורם להיות הזוג הנבחר.

לאור התצפית, ומתוך היכרות הגננת את החזקות וקשיים החברתיים של ילדי הגן, מעניקה הגננת תיווך באופן יזום בין זוגות ילדים, תוך מתן משימות אותן עליהם לבצע יחדיו בגן וכן משימה הכוללת מפגש למשחק או פעילות משותפת בשעות אחר הצהריים.

זוג הילדים שנבחרו לאותו היום, בלט בכתר מיוחד הנושא את שם המיזם אותו קישטו, וחבשו בגאווה לאורך כל היום. הם הכינו יחדיו את ארוחת הבוקר לחברים, שיחקו במשחק תחרותי או בנו דגם של משחק, ישבו יחד במפגשים, יצרו יצירה משותפת או השקו יחדיו את הצמחים בחצר. אחר הצהרים באותו היום, או באחד הימים הקרובים, נפגשו זוג הילדים בבית אחד מהם למשחק או פעילות משותפת כמו יצירה או אפיה. למחרת הביאו לגן מתוצרי העשייה או תמונות.

 פעילות משותפת בגן ובית

נראה כי המיזם היווה חוויה משמעותית לילדים, הם בדקו כל יום מתי יגיע תורם ונהנו לבצע את המשימות בגן תוך שיתוף פעולה מלא. האינטראקציה יצרה ביניהם שיח, דבקות במטרה ורצון לבצעה בצורה מושלמת, כמו כן נהנו לשתף אותנו בחוויותיהם במפגש המשותף אחר הצהרים. מפגשים בין חברים מחוץ לשעות הגן הם משמעותיים עבורם, היות ומפגשים כאלו הם יותר אישיים - בין שני חברים בלבד, באווירה ביתית, ללא ההווי והדינמיקה בגן, ומאפשרים פיתוח וחיזוק קשרים חברתיים. חלק מן הילדים בקשו להמשיך את  החיבור עם בן הזוג בגן גם בימים הבאים ללא התיווך או נפגשו שוב אחר הצהריים מיוזמתם, וחלקם לא ראו בכך עניין.

ההורים, יש לומר, שיבחו את תכנית המיזם ושיתפו פעולה, למרות שזה דורש מהם להיות פנויים לקבל חבר אליהם או לקחת את ילדם לחבר. כמו כן, בהובלת מיזם כזה יש להתחשב בסגנון אוכלוסיית הילדים והוריהם ולשקול מראש אם מתאים להכתיב להם מפגשים מחוץ לשעות הגן או למצוא חלופות אחרות, במהלך שעות פעילות הגן.

בסופו של דבר, מתגובות הורים, מהערכת המצב החברתי בסיום השתתפות  של כל ילדי  הגן במיזם בסבב ראשון, ומההערכות לקראת הסבב השני בה הוצע לילדים לבחור את הזוג והם בחרו במי שאינו דווקא חברם הקרוב והקבוע, עלה כי הערך של המיזם בא לידי ביטוי בעיקר אצל אותם ילדים אשר התקשו ביצירת קשרים חברתיים, הם מעיזים יותר ליזום שיחה ופעילות ובטוחים יותר בעצמם, בנוסף, גם למערך החברתי של כלל ילדי הגן הוא תורם רבות בכך שנוצרים קשרים חברתיים חדשים בין הילדים ובכך הם תורמים ונתרמים אחד מן השני.

לסיכום, מיזם "טובים השניים" מבקש להציע לגננות כלי נוסף לחיזוק המצב החברתי בגן, תוך התמקדות בחיזוק המיומנות החברתית של הילדים והעלאה למודעות של הנושא אצל הילדים וההורים, וגם אצלנו – הגננות.

אורי שטרנברג

יועץ אסטרטגי מומחה לתהליכי שינוי וחדשנות בחינוך