בשלובים: 3034 חברי רשת, 204.קבוצות

מאחורי הדלת הסגורה של היועצת החינוכית להצגת אחריותיות בזיקה ליום הבינלאומי במאבק בלהט"בופוביה 17 במאי 2016

935 צפיות
מאחורי הדלת הסגורה של היועצת החינוכית להצגת אחריותיות בזיקה ליום הבינלאומי במאבק בלהט"בופוביה 17 במאי 2016

 

 

עם סיום כהונתה הזמנית של גב' ענת רצון מ"מ היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער, שפ"י, משרד החינוך, בשלהי שנה"ל תשע"ה, מסתמן כי הממלכתיות, הדשדוש, ההססנות ובעיקר המבוכה שאפיינה את התנהלותה והדברים שנהגה לומר בפומבי בועדות החינוך של הכנסת, תמו. מבין אלה, האמירות השחוקות ואף הבעייתיות: 

"אני רוצה להגיד שהמדריכים של היחידה שלנו שהם יועצים ופסיכולוגים הם מכל המגזרים. תבינו שיושבים אצלנו מהמגזר החרדי, אנשים עם פאות, מהמגזר הערבי, מהמגזר הממלכתי-דתי והם שומעים...אני רוצה להתייחס לדבריו של אייל, עבודת היועצת היא עבודה שקטה ומאחורי הקלעים" (מתוך הפרוטוקול, ועדת החינוך התרבות והספורט, נוער גאה במערכת החינוך ה- 18.11.2014). 

"אני תמיד כאן בסיטואציה מכווצת ואני צריכה לייצג את המשרד שהוא ענק, הוא רב מגזרי וערוצי ויש לנו מדינה מגוונת וצבעונית....החל מהמגזר החרדי, החברה הערבית על כל גווניה וחינוך ממלכתי דתי" (מתוך הפרוטוקול, ועדת החינוך התרבות והספורט: נוער גאה במערכת החינוך, ה-20.7.2015).

כניסתה של גב' איריס מנדה יעקב לתפקיד מנהלת היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער בשפ"י בשנה"ל תשע"ו הובילה לתפנית מה-"דלת הסגורה של היועצת החינוכית" להצגת אחריותיות Accountability להתערבויות הייעוציות המתבצעות בנושא הלהט"בי. גב' איריס מנדה יעקב, כיהנה כיועצת חינוכית בכירה וכמפקחת על הייעוץ החינוכי במחוז מרכז במשרד החינוך, מלווה את הקהילה הגאה בעשייה כה חשובה למן הכתיבה של היחידה בתכנית כישורי חיים המנדטורית לכיתות ט' ביחד עם גב' אסנת בן פורת מארגון חוש"ן  בנושא "זהות מינית הומו-לסבית" שפורסמה בשנת 2008.

והנה בשעה טובה ומוצלחת ולאחר שצלחנו מדבר צחיח של עשייה מוצנעת מאחורי הדלת הסגורה של היועצת - לא רואים, לא שומעים, לא מדברים, האמתלה הקלאסית של "הנושא הרגיש" -  הועלו לאתר המקוון של שפ"י, שפ"ינט, תכנים חשובים ביותר - "מד רגשות למורה בנושא הלהט"בי" וכן מפרט של ארגוני סנגור ותמיכה של הקהילה הגאה המהווים כתובות מקצועיות רגישות מגדר ורגישות תרבות עבור בני נוער ואנשי חינוך כאחד: חוש"ן, איגי, מעברים, שוב"ל, הבית הפתוח ועסוואות. 

בהזדמנות זו, אבקש להוקיר את פועלו של משרד החינוך ובתוך כך, של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי בזיקה לנוער גאה במערכת החינוך. התכנים שהועלו לאתר המקוון של שפ"י לקראת היום הבינלאומי למאבק בלהט"בופוביה ובוודאי שתכנית הדגל של הייעוץ החינוכי – כישורי חיים, מהווים יחד מנגנון רב-ערך לקידום אקלים חינוכי-חברתי מיטבי ולמניעה ראשונית של בריונות בית ספרית על רקע להט"בופוביה.

אבקש לחזור לדברים שנשאה גב' חנה שדמי, מנהלת אגף שפ"י במשרד החינוך בכנס היועצים השנתי הארצי של היועצים החינוכיים בישראל בנושא "מחדר היועץ לשדה החברתי", בשנת 2014:

"מנהיגות מקצועית כזו שמביאה השראה לעבודה החינוכית, כזו שמכניסה לשיח הבית ספרי, שיח של יחסים והוקרה, שיח של למידה ויצירה, שיח של התבוננות פנימית, שיח של העזה. עמדה שמתעקשת על הנוכחות של עבודה רגשית פנימית ובין אישית, עמדה שמאמינה בכוח של השונות". (גב' חנה שדמי, הכנס השנתי הארצי של היועצים החינוכיים בישראל, שנת 2014).

כמו כן, אני מבקש להוקיר את המורשת של גב' הילה סגל, כיום ממונה על מניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים בשפ"י, אשר פעלה רבות למען הרווחה הנפשית של נוער גאה במערכת החינוך בתובנה, באומץ וברגישות וכעת לברך את גב' איריס מנדה יעקב, אשר לעניות דעתי ממשיכה מורשת כה חשובה של פלורליזם ואהבת האדם באשר הוא אדם. יישר כוח להן.

לבסוף התבשרנו בפרסומם של שני מחקרי חלוץ אשר לראשונה מבססים אמפירית את יעילותן של ההתערבויות של חוש"ן – סיפור אישי ואת תכנית הדגל של ארגון הנוער הגאה – תכנית ניר כץ, המיושמות בחינוך העל יסודי ברחבי הארץ.

שילה, ג. (2016). מחקר הערכה - תכנית ניר 2016. תל-אביב: ארגון הנוער הגאה ומכון מנגוס הירשפלד.

Eick, U., Rubinstein, T., Hertz, S., and Salter, A. (2016). Changing attitudes of high school students in Israel toward homosexuality. Journal of LGBT Youth, 13(1-2),192-206. doi: 10.1080/19361653.2015.1087930

 "נושא רגיש" בשנת 2016? להלן גוונים וקולות אחרים מקרב המגזר הדתי לאומי והמגזר הערבי:

אנגלנדר, י. ושגיא, א. (2013). הקול האחר: היחס להומוסקסואליות וללסביות בשיח הציוני‑דתי. בתוך: מ. אידל, א. שגיא ור. ינון (עורכים) גוף ומיניות בשיח הציוני‑דתי החדש (עמ' 189-184). ירושלים: מכון שלום הרטמן, כתר.

הכנסת. (2014). נוער גאה במערכת החינוך‑ התמודדות מערכת החינוך עם נוער להט"ב

http://fs.knesset.gov.il//19/Committees/19_ptv_304333.doc

הכנסת. (2015). נוער גאה במערכת החינוך.

https://oknesset.org/committee/meeting/10232

לוביץ, ר. (2002). סלידה סובלנות או מתירנות: יחס היהדות להומוסקסואליות. דעות, 9, 15-11.

ליבוביץ, י. (1999). רציתי לשאול אותך, פרופ' ליבוביץ... מכתבים אל ישעיהו ליבוביץ וממנו. ירושלים: כתר.

מזרחי-טרייסטמן, ז. (2012). דילמות מקצועיות של יועצות חינוכיות דתיות-לאומיות: התמודדותן עם סוגיות הקשורות למיניות תלמידותיהן באולפנות .עבודה לשם קבת תואר מוסמך במדעי הרוח, ירושלים: האוניברסיטה העברית.

מעיכי, ח. (2009). הקמת תנועה חברתית: אלקאווס לשונות מינית ומגדרית בחברה הפלסטינית. בתוך: א. סדן (עורכת). עבודה קהילתית: שיטות לשינוי חברתי (318-292). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

סמט, ב. (2005). תפיסות מחנכים דתיים בנושא "חינוך לחיי משפחה". מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

רוזנברג ש. (2003). כלים שבורים: תורה וציונות דתית בסביבה פוסטמודרנית, אפרת: ישיבת שיח יצחק.

רוס, ת. (2000). איסורים וייסורים- על תמורות בחינוך מיני לבנים. דעות, 7, 16-12.

שביידל, ז. (2006). אח(ר)ים בקרבנו: על מקומם של דתיים הומולסביים בחברה הדתית. אקדמות, י"ז, 110‑181.

שביידל, ז. (2011). מתלבטים עם בחירה: דילמות ודרכי התמודדות של בני נוער הומוסקסואלים בציבור הציוני-דתי בישראל. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית. 33, 123-136.

 

Helfgot, N. (2010, July 22) Statement of principles on the place of Jews with a homosexual orientation in our community [Web log post]. Retrieved from http://statementofprinciplesnya.blogspot.com.

 

 

  לקראת היום הבינלאומי למאבק בלהט מד רגשות למורה בנושא הלהט ארגון מעברים לקהילה הטרנסית חוש איגי - ארגון הנוער הגאה ארגון הבית הפתוח בירושלים  

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.

ענן תגים

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

כל התגים באתר