בשלובים: 3022 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 204.קבוצות

שימוש בקבוצת מיקוד על ידי סטודנטים / אורי שטרנברג

663 צפיות
  • ציבורי

קבוצת מיקוד היא אחד מכלי המחקר המתאימים ביותר לצורך זיהוי עמדות, דעות ותפיסות של משתתפים במחקר והינה בעלת תרומה משמעתית לקידום הבנת הנושא הנחקר. היתרון הגדול בקבוצת מיקוד על פני כלי מחקר אחרים נעוץ באינטראקציה ובהפריה ההדדית שהיא יוצרת בין המשתתפים.

על אף שקבוצות מיקוד מוזכרות בספרות האקדמית כבר משנות העשרים של המאה הקודמת ונעשה בהן שימוש מחקרי נרחב מזה עשרות שנים, עדין קיימת בקרב חוקרים רבים ביקורת נוקבת על שימוש קלוקל בכלי מחקר זה. בין היתר, הביקורת מופנית לחוסר מיצוי הפוטנציאל הגלום בקבוצות מיקוד כנובע ממיומנות חסרה בתפעול כלי המחקר. להבדיל מכלי מחקר אחרים, עמם סטודנטים מתנסים פעמים רבות, מה שמוביל לרמת מיומנויות גבוהה יותר בהם, השימוש בכלי זה במהלך הלימודים האקדמיים הינו מועט ביותר. זאת ועוד, לעיתים נדמה כי השימוש בקבוצת מיקוד נעשה כאמצעי לראיין מספר משתתפים בודדים במקביל, תוך פספוס התועלת הייחודית הגלומה בכלי מחקר זה.

במסגרת פרויקט הגמר לתואר ראשון, הסטודנטים מתנסים בתכנון וביצוע מחקר אקדמי במטרה לספק תובנות והמלצות מעשיות. במוסדות אקדמיים רבים, סטודנטים נמנעים בדרך כלל מלבחור להתנסות בביצוע קבוצת מיקוד. סטודנטים שהשתתפו בקבוצת מיקוד שנערכה בנושא, סיפרו כי הדבר נובע מחוסר היכרות מעשית עם כלי המחקר. לעומת כלי מחקר אחרים בהם השימוש נפוץ יותר ובהם התנסו במהלך לימודיהם כנחקרים, קבוצת המיקוד נותרה כלי מחקר תיאורטי בלבד. בנוסף, סטודנטים ציינו כי קבוצת המיקוד נתפסת כמורכבת ומאתגרת לביצוע מהבחינה הארגונית.

למרות זאת, ולאחר 'עידוד אגרסיבי' מצדי, בחרו סטודנטים בהנחייתי לבצע את המהלך האיכותני בפרויקט הגמר שלהם באמצעות קבוצת מיקוד. ראוי לציין כי קבוצת מיקוד נראתה ככלי המחקר המתאים ביותר לנושא ולשאלות המחקר. קבוצת המיקוד דרשה מהסטודנטים להעמיק בהבנת כלי המחקר, מכיוון והידע אודותיו בקרב הסטודנטים הינו חסר. בנוסף, הבחירה בכלי זה דרשה מהסטודנטים השקעת משאבים ארגוניים רבים יותר, לאור הציפיות שלהם לקשיים עמם ידרשו להתמודד, במיוחד לאור כך שמשתתפי קבוצת המיקוד לא היו סטודנטים.

בשטח, רוב מכריע של המוזמנים לקבוצת המיקוד הגיע כמובטח, עד כדי כך שכמות המשתתפים בפועל הייתה גבוהה מהמצופה. גם נושאים ארגוניים אחרים לא יצרו קשיים מהותיים. מבחינת השימוש בכלי המחקר, עבודת ההכנה השתלמה והביצוע נעשה ברמה גבוהה ביותר. לנתונים שנאספו בקבוצת המיקוד הייתה תרומה משמעותית לקידום המחקר שערכו הסטודנטים, תוך יצירת אספקט ייחודי לעומת נתונים שנאספים בכלי מחקר אחרים.

הסטודנטים תיארו את חווית העברת קבוצת המיקוד כמשמעותית ביותר, במיוחד לאור החדשנות שלה אל מול הנהוג בפרויקט הגמר. מבחינת רמת הקושי, הסטודנטים סיפרו כי החששות שלהם היו גדולים, אך בפועל הם לא נתקלו בקושי רב יותר לעומת סטודנטים שעשו שימוש בכלי מחקר אחרים. החשש העיקרי עליו דיווחו היה בתחום הארגוני, אולם גם כאן נראה כי המציאות הוכיחה שהחששות מפני הלא-נודע עולים על המצב בשטח. כשנשאלו האם היו ממליצים לסטודנטים אחרים לבחור בקבוצת מיקוד במסגרת פרויקט הגמר שלהם, ענו כי אינם רואים בה ככלי מחקר אידאלי בכל מצב, אך בהחלט ממליצים לקחת אותה בחשבון כאפשרות רלוונטית, בדומה לכלי המחקר המקובלים האחרים.

לסיכום, טוב ייעשה אם יושם דגש על שימוש במגוון כלי מחקר, בנוסף לאלו הנפוצים, במסגרת מחקרים הנערכים על ידי סטודנטים, הן לצורך שיפור התנסותם המחקרית של הסטודנטים והן לצורך קידום איכות ביצוע מחקרים בקרב חוקרים עתידיים פוטנציאליים. לצורך כך, יש להקפיד על העמקת ההיכרות וההתנסות במגוון כלי מחקר כבר בשלבי הלימוד הראשונים של התואר – בקורסי המבואות ובקורסי שיטות מחקר.

 

נ.ב.
פרויקט הגמר המתואר במאמר זה, של הסטודנטים יעקב, אבי, אורי וזאב, אשר בוצע בהנחייתי במרכז האקדמי לב בירושלים, תוך שימוש בקבוצת מיקוד, קיבל ציון גבוה ביותר ואף זכה במקום השני בתחרות הפרויקט המצטיין לשנת תשע"ה של קרן רון הלר - ארה"ב.

 

אורי שטרנברג

יועץ אסטרטגי מומחה לתהליכי שינוי וחדשנות בחינוך