בשלובים: 3196 חברי רשת, 206.קבוצות

המודל המקוון איחוד מול ייחוד

1144 צפיות
  • ציבורי
מאת יורם אורעד 13:07 @ 07-04-2015

קטגוריות: תקשוב

איחוד מול ייחוד

 

המאמר מודל מקוון "איחוד מול ייחוד" - פיתוח מקצועי בתחומי הדעתשנכתב על ידי דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי, במשרד החינוך, מציג מודל המכוּון ללמידה משמעותית בתחומי הדעת. המודל מהווה מסלול נוסף על שני המסלולים העיקריים הקיימים - המסלול הדיסציפלינרי והמסלול הכללי (הגנרי). הראשון (המסלול הדיסציפלינארי) הוא מסלול שלפיו מורי כל תחום דעת לומדים  תכנים ומיומנויות בתחום הדעת שלהם. לעומת זאת, השני (המסלול הכללי) הוא מסלול חוצה דיסציפלינות שבו עובדי הוראה עוברים תהליכי פיתוח מקצועי בנושאים חינוכיים מגוונים הכוללים גם מיומנויות הוראה-למידה- הערכה גנריות.  הצורך בהטמעת דרכי הוראה, למידה והערכה מגוונות לקהל גדול של מורים מתחומי דעת שונים שישתמשו באותה שפה של מיומנויות, יחד עם ההתפתחות הטכנולוגית המאפשרת פריצת גבולות הזמן והמרחב הגיאוגרפי, הובילו לפיתוח המודל החדשני המקוּון  "איחוד מול ייחוד" שמשלב את שני מסלולי הפיתוח המקצועי, המסלול הדיסציפלינרי והמסלול הגנרי.