בשלובים: 3033 חברי רשת, 204.קבוצות

החוויה הבית-ספרית של מורים ומורות להט"ב - הקול השקט והמוּשתק

1196 צפיות

 

המחקר האמפירי הכמותי, רחב ההיקף החל רק משנת 2008 אולם מחקרים קודמים לרוב איכותניים אפשרו העמקה בהיבטים מגוונים הקשורים לעולמם הפנימי של מורים ומורות להט"ב, לתפקודם בסביבה הטרונורמטיבית ולדילמת הליבה, האם לצאת מהארון בפני הקולוגות או/ו בפני התלמידים או/ו בפני הורי התלמידים? מאגר המחקרים המצ"ב ביקש לשמוע ולהשמיע את קולם של מורים להט"ב בבתי-ספר שונים ובמדינות שונות ולתאר באופן פלסטי את חיי היום-יום שלהם כאנשי חינוך להט"ב בארון ומחוצה לו, בחברה של ימנו. הקריאה שלהם/ן ברורה והיא למודעות ביקורתית לקיומם/ן, לנראותם/ן לזכויותיה/ן לסנגור מצד מנהלי-בתי-ספר בהיות המורה דמות מפתח ושותף לקהילה הבית-ספרית ובוודאי ובוודאי מודל לחיקוי ולהתייחסות עבור התלמידים אשר אינם עשויים מקשה אחת אלא למדים בכיתות הטרוגניות עם שונות גבוהה, בין היתר בנטייה המינית ובזהות המגדרית שלהם ושל מוריהם. הומופוביה מוסדית והתרבות הארגונית של בית-הספר - למשל האם יש שיח בית-ספרי על מיניות שאינה הטרוסקסואליות בחדר המורים?  האם למורה גבר "מותר" לדבר על בן-זוגי? בדומה למורה שמדברת על בעלה? ועל משפחתה? התשובה שלילית, המורה הלהט"ב להבדיל, יואשם בחוסר מקצועיות ובערבוב של החיים הפרטיים והמקצועיים.

מה לגבי דיאלוג בונה ומבסס אמון בחדר המנהל/ת? - לפעמים דיאלוג זה הינו במחיר של פיטורים, (למרות תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ¨התשמ“ח 1988 בו נקבע כי אפלייה אסורה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע מין ונטייה מינית..."). אכן המחקרים מראים כי מנהלי בתי-הספר  מתפקדים כיום בראש וראשונה כמנהיגים חינוכיים Ledership, נודעת להם השפעה מכרעת בזיקה לפיתוח וקידום שיח על מגוון אנושי לרבות נטייה מינית וזהות מגדרית וזאת כחלק מתרבות בית הספר.

ללא שינוי ערכי בסיסי, מורים שיוצאים מהארון עשויים להיות מוטרדים ע"י תלמידים, קולגות והקהילה. עשויים לפסול אותם למלא משרת מורה או משרת יועץ חינוכי בביה"ס באם הם מצהירים על נטייתם המינית או באם זה חלק מקו"ח שלהם- מחקר בתחום/התנדבות בארגוני הקהילה הגאה או פשוט נודע להם דרך ערוצים שונים- אנו כולנו חיים בכפר גלובלי קטן. ניתן למצוא חיזוק במחקר אוסטראלי מקיף המצביע כי הקשר המדומה - מיתוס נפוץ, בין הומוסקסואליות למחלות נפש, לפדופיליה, להטרדת ילדים, לפתיינות ולהפקרות מינית, עודנו חזק, ומהווה חלק ממצבור הדעות הקדומות משחר ההיסטוריה ועד הלום. הנפגעים העיקריים הם מחנכים גברים, להט"ב בקדם יסודי ובבתי-ספר יסודיים - איומי פיטורים ופיטורים בפועל.

מן הראוי לחשוב על המחיר הנפשי שמשלמים מורים ומורות להט"ב: עליהם להסתיר, להיזהר כפליים "ולמשטר" את נטייתם המינית וזהותם המגדרית לאורך מעגל הקריירה שלהם בבית-הספר במקום לתעל אנרגיות אלה ולמקסם את המסוגלות העצמית והמקצועית שלהם/ן בעבודה מול התלמידים. אכן נמצא במחקרים רבים כי מורים שיוצאים מהארון בבית-הספר חווים אותנטיות, פנויים יותר מבחינה רגשית לחנך וללמד תלמידים, בעלי אמפתיה רבה כלפי כלל התלמידים, רגישות לשונויות ולרב-תרבותיות על כל היבטיה כמו מיעוטים אתניים/גזענות וחוסר שוויון בין המינים בביה"ס ובחברה. כמו כן, עבור תלמידים להט"ב אחרים הם מספקים את "אפקט האוניברסאליות" - עצם הידיעה שאינך לבד - החלשת תחושת הבדידות והניכור, "שבבית הספר יש עוד כמוני, מורים ותלמידים", אפקט זה מהווה מקור הקלה עוצמתי בעיקר בשלבים הראשונים והפגיעים של הגלוי העצמי ושל גיבוש זהות עצמית ובתוך כך, זהות מינית. אומנם, כול עוד המחנכים לא יוכלו לצאת מהארון בבית-הספר בשל תרבות השתיקה וההשתקה, כך גם תלמידי ביה"ס. המחנכים הם דמויות מפתח בבית-הספר ומצויים באינטרקציה אינטנסיבית עם התלמידים על בסיס יומי ובמהלך כל יום הלימודים.

אשר לשאר התלמידים (הטרוסקסואלים? מצויים בתהליך אקספלורציה נורמטיבי, = מוריטוריום), הרי לנוכח המציאות החברתית המשתנה בקצב מסחרר המקדימה בהרבה את התיווך החינוכי שמנסה להדביק את הפער וכך גם הקצב האיטי של המחקר והפרקטיקה בשדה החינוך בסוגיות להט"ביות, תלמידים ותלמידות כבר בבית-הספר היסודי יודעים - יתכן שלא לאשורה! מה זה הומו,לסבי,בי,טראנס אך זה נותר במשך שנים ארוכות ואולי לעד בקונוטציה שלילית מאד ומקבל בולטות במעשי בריונות קשים נגד תלמידים להט"ב בישראל ובמדינות מערביות אחרות. זאת ועוד, תלמידים צריכים ללמוד להקשיב "לריבוי קולות ודעות", להתוודע לאנשים מרקעים שונים, עם פרספקטיביות שונות על החיים, לפתח מודעות ביקורתית, קל וחומר בחברה משתנה, רב-גונית, הטרוגנית ודינאמית.

 ולבסוף האם כדאי לצאת מהארון כמורים בביה"ס? המחקר מצא כי זה תלוי בפגיעות האישית של מורים להט"ב, בקהילה הבית-ספרית - ידידותית ללהט"ב כחלק מכבוד למגוון שונויות וקבלה של ביטויי מגדר סטיגמטיים - אצל גברים "נשיות יתר" ואצל נשים "גבריות יתר".

לצערי, קצרה היריעה מלהתייחס "לסטיגמה הכפולה" או "לשוליות כפולה", או משולשת, מרובעת, מחומשת...ממנה סובלים מורים ומורות להט"ב המשתייכים גם לקבוצות מיעוט אחרות כמו: מגוון אנשים עם צרכים מיוחדים, קבוצות אתניות, צבע עור שחור, מוצא עדתי, שוני ויזואלי כמו השמנת יתר Obesity או שפה שסועה, חתך סוציו-אקונומי נמוך, ולצערנו הרשימה ארוכה מדי, הבה נקצרה עד ביטולה - לא במובן של מחיקת השונות אלה בתפיסתה בצורה חיובית ומכבדת ולא מתייגת ומקטלגת או כסטטוס בולט!

*אחריותיות - Accountability  הכתוב לעיל על-ידי אינו בחזקת נייר עמדה אלא מבוסס מחקר -מצ"ב מאגר המחקר בתחום:

 

   החוויה הבית-ספרית של מורים ומורות להטב.docx

 אייל בן-עמי אובלוזינר

eyal.ben-ami@mail.huji.ac.il

M.A יועץ חינוכי 

 *למצער לא ידועות לי קבוצות תמיכה למורים ולמורות להט"ב בישראל אך כן במדינות מערביות אחרות:

הארגון הקנדי -בקולומביה הבריטית-  Pride Education Network PEN מהווה משאב ידע מקוון עבור מורים ותלמידים להט"ב לרבות מערכי שיעור מקצועיים למחנכים בזיקה להומופוביה בבתי-הספר  http://pridenet.ca

הסתדרות המורים הקנדית The British Columbia Teachers' Federation BCTF, מהווה מאגר ידע מקוון מקצועי לאנשי חינוך בבתי-הספר הציבוריים בקנדה לרבות: מערכי שיעור, מדיניות, וסדנאות.

http://bctf.ca/SocialJustice.aspx?id=6106

Global Alliance for LGBT Education

http://www.lgbt-education.info

 

 

 

 

 

 

אייל בן עמי אובלוזינר

יועץ נגישות - מורשה לנגישות השירות, מ.ר 2256, מטעם משרד התמ"ת. M.A. Cum Laude יועץ חינוכי, מסלול מחקרי, בית-הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.

ענן תגים

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

כל התגים באתר