בשלובים: 3196 חברי רשת, 206.קבוצות

אנרגיה בראש אחר - הוראת אנרגיה בגישה שונה

1759 צפיות

image

האנרגיה היא צורך חיוני בחיינו. הפקת אנרגיה מדלקים מחצביים (כגון פחם ונפט) מכלה את משאבי האנרגיה וגם גורמת לזיהום אוויר והשפעות שליליות נוספות על הסביבה כגון ההתחממות העולמית. לכן, החיסכון בשימוש באנרגיה ופיתוח מקורות אנרגיה חליפיים שיגדילו את מגוון מקורות האנרגיה וגם לא יזהמו את הסביבה, הם חשובים מאין כמותם.  אנרגיה בראש אחר היא סביבת לימוד להוראת אנרגיה לתלמידי בתי הספר תוך התייחסות  להיבטים אלה. זוהי סביבת לימוד ייחודית שיזם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בשיתוף עם משרד החינוך, העוסקת בדרכי חיסכון באנרגיה והתייעלות אנרגטית. התכנית פותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב, ומופצת בבתי הספר בכל רחבי הארץ החל משנת הלימודים תשע"ג. מטרתה העיקרית היא להרחיב את בסיס הידע של התלמידים בתחומי המדע, הטכנולוגיה והקיימות, ללמד על חשיבות ההתייעלות האנרגטית ועל שימוש מושכל באנרגיה, ובסופו של דבר להביא לשינוי דפוסי חשיבה והתנהגות ביחס לצריכת אנרגיה.

לראשונה ניתנת לתלמידים הזדמנות להיות שותפים פעילים ולהשפיע על הרגלי צריכת האנרגיה בסביבתם: לפעול להקטנת צריכת האנרגיה בבית, בבית הספר ובקהילה. התכנית מתמקדת במקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים, בממשק בין מים לאנרגיה, ניצול אנרגיית השמש באופן ישיר ועקיף וביצוע פרויקט של בניית בית חסכוני באנרגיה. סביבת הלמידה מיועדת לילדי הגן ולתלמידים מכיתה א עד כיתה ט', והיא מתווספת כנדבך חווייתי לתכנית הלימודים הקיימת.

באתר סביבת הלימוד אנרגיה בראש אחר ניתן למצוא ארבע קטגוריות מרכזיות:

 

  • חומרי למידה: תיאור חומרי הלמידה הקיימים בסביבה אנרגיה בראש אחר מהגן ועד כיתה ט.
  • מילון מונחים: מילון מפורט הכולל מונחים הנוגעים לאנרגיה לפי סדר אלפא ביתי.
  • חוסכים ומתייעלים: אוסף עצות לחיסכון בשימוש במכשירי חשמל.
  • על כתפי ענקים: תיאור קצר של אישים שתרמו לפיתוחים בתחום האנרגיה כגון אלסנדרו וולטה (ממציא הסוללה החשמלית), ג'יימס פרסקוט ג'ול ומייקל פאראדיי.
  • חדר מורים: מקום לשיתוף תוצרים, לשאילת שאלות ולהודעות כלליות.
סביבת הלמידה אנרגיה בראש אחר כוללת גם כרזות הרלוונטיות לנושאי אנרגיה שונים הנלמדים במסגרתה.
להלן פירוט נושאי האנרגיה הנלמדים בכיתות ג-ט:
כיתה ג - המוקד כאן הוא השימוש שאנו עושים במקורות אנרגיה פוסיליים (נפט גולמי, פחם אבן וגז טבעי) לצורכי תאורה, חימום ותחבורה ובהשפעת שימוש זה על הסביבה ועל איכות החיים. 
כיתה ד - המוקד הוא שימור מקורות אנרגיה וחיסכון באנרגיה בהקשר לממשק שבין מים לאנרגיה. יש דיון במים בתנועה כמקור אנרגיה מתחדש, בקשר שבין חיסכון במים לחיסכון באנרגיה וכן בניצול תוצר לוואי של טיהור שפכים (בוצה) להפקת אנרגיה. 
כיתה ה - המוקד הוא השמש כמקור אנרגיה. ניצול אנרגיית השמש נעשה באופן עקיף באמצעות מקורות אנרגיה כמו פחם, אבן, נפט גולמי, רוח ומפלי מים וכן באופן ישיר – באמצעות טכנולוגיות כמו תנורי שמש, תאים סולריים ודודי שמש. 
כיתה ו - ביסוס המושג התייעלות אנרגטית והתמקדות באפיון ובתכנון בית "יעיל וחסכוני באנרגיה". בתכנון הבית מביאים בחשבון גורמים כגון: בידוד תרמי, צבע הבית, מפנה לשמש, תאורה חשמלית ומקורות אנרגיה.
כיתה ז - הרחבה והעמקה של המושגים הבאים: סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה ומעברי אנרגיה ובהיבטים סביבתיים והשלכותיהם. כל אלו מטופלים מההיבט של התלות שלנו במקורות אנרגיה מתחדשים ומתכלים כאחד, ומההיבט של המחיר הכלכלי והסביבתי של שימוש זה. יש עיסוק במקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים, בהתייעלות אנרגטית ובהשלכותיה על חיסכון באנרגיה.
כיתה ח - השימוש שאנו עושים בחשמל בחיי היומיום, והמחיר הכלכלי והסביבתי של שימוש זה. כמו כן - הדגשת הצורך בהתייעלות אנרגטית ובהשלכותיה על חיסכון באנרגיה, החל בשימוש מושכל באנרגיה חשמלית בבית וקבלת החלטות ברכישת מוצרי חשמל, ועד הכרת דרכים לייעול תהליכי הפקת החשמל.
כיתה ט:  צריכת אנרגיה, העברת אנרגיה והמרת אנרגיה בהקשר למושגים נצילות אנרגטית ויעילות אנרגטית, והיבטים התנהגותיים הקשורים לחיסכון באנרגיה בבית ובתחבורה.