בשלובים: 3184 חברי רשת, 206.קבוצות

למידה שיתופית מקוונת - איזה דגמים אנחנו מכירים?

14072 צפיות
מאת צביה לוטן 16:38 @ 12-09-2011 תגובות (8)

כיצד למידה שיתופית מקונת באה לידי ביטוי?

כלומר, אלו דגמים של שיתופיות אנחנו מכירים ברשת? בוודאי כל אחד מכם מכיר לפחות דגם אחד.

בואו ניצור מאגר משותף של דגמים.

ראשית אתייחס למילה שיתופיות. שיתופיות היא בין פרטים הרואים עצמם חלק מקבוצה או אוסף של פרטים המעורבים בדרך זו או אחרת בפעילות המחברת ביניהם (Dalsgaard,2008 . תיאור הלמידה שלהם בסביבה מקוונת מאופיין בשיתוף בידע ובבניה שיתופית של ידע בין המשתתפים באמצעות קשרים חברתיים בסביבת המחשב והאינטרנט. שיתופיות שונה משיתוף, בה פרט משתף בידע שלו, ללא פעולות גומלין. מאידך שיתוף יכול להיות אחד מהמרכיבים המעודדים שיתופיות.

תרגום המילה "שיתופיות" לאנגלית - נמצא בשתי מילים:  cooperation  collaboration

הראשונה, cooperation, מייצגת אוסף של פעולות הנעשות בנפרד ומביאות לתוצר משותף (כמו סרט נע של יצירת מכונית במפעל)

השניה, collaboration מייצגת אוסף של פעולות הנעשות בשיתוף פעולה במהלך העשייה ועד לתוצר.

מהם הדגמים של שיתופיות מקוונת\ כאשר אנו מתייחסים לכל גווני הביניים האפשריים בשיתוף במגוון סביבות מתוקשבות?

סלומנס (Salmons, 2007) מציעה מסגרת מושגית למיין רמות של תקשורת ושיתוף פעולה מקוונים בין לומדים. סלומנס מפרטת טקסונומיה של כישורים הנמצאים בבסיס למידה שיתופית איכותית בסביבה מקוונת (הטקסונומיה של השיתופיות בלימוד מתוקשב - the taxonomy of collaborative E-learning). המורכבת מחמש רמות מתפתחות של שיתוף. הטקסונומיה  מחברת בין משימה, משתתפים וטכנולוגיה בשלושה רכיבים : רמות שיתוף הפעולה, פעילויות לימודיות  והתפתחות האמון (ראו תרשים בהמשך).

חמש רמות מתוארות מהרמה הנמוכה ביותר דיאלוג ועד לרמה הגבוהה ביותר שיתוף פעולה סינרגסטי. לדברי סלומונס במונחים אבסולוטיים רמה אחת אינה טובה יותר מהשנייה ויש לשקול את ההתאמה של הרמה למטרות הלמידה , מבנה הקבוצה, זמן ושיקולים אחרים.

דיאלוג – החלפת דעות והקשבה אחד לשני במטרה להתחיל בבניית אמון בין המשתתפים. הדיאלוג נוצר באירוע למידה אינטרקטיבי משותף כמו בדיון על סוגיה. זוהי דרך למידה אקטיבית הכוללת בחינה עצמית ודיאלוג אינטליגנטי בסביבת אמצעי תקשורת אינטרקטיבי. הדיאלוג מזמן ללומד אפשרות לתאם בין רעיונות שלהם ולהרחיב אותם.

בקורת עמיתיםPeer review  -  בקורת הדדית ומתן הערות בין לומדים על עבודות עמיתים במטרה להעמיק את האמון בין המשתתפים וליצור נורמות של השתתפות. בקורת עמיתים מזמנת ללומד פיתוח מנהיגות. כאשר לביקורת מצורפת מערכת של קטגוריות לבדיקה (מחוון) הלומדים יכולים לספק פרספקטיבות אובייקטיביות וללמוד אחד מהשני .

 שיתוף פעולה מקבילי –מטלה משותפת, בה קבוצה של לומדים עובדים במבנה מקביל וכל חבר בקבוצה אחראי על קטע ממנה. בסיום המשימה רכיביה נמצאים בין הלומדים והמטלה מסתיימת בעריכה קבוצתית והממזגת את התוצאות למוצר משותף . המיזוג כולל  דיאלוג וביקורת עמיתים ובמהלך יצירת המוצר המשותף ניתן לפתח כישורים של שיתוף פעולה ושל ניהול משימה קבוצתית.

  שיתוף פעולה סדרתי - מטלה הדורשת להשלמתה מספר שלבים, כשכל שלב נבנה על קודמו. בכל שלב על הסטודנטים לתכנן, ליצור ולהעריך את התוצר שלהם כקבוצה. ועל המרצה להעריך את העבודה כקבוצה ולא כפרטים.

  שיתוף פעולה סינרגיטימטלה הדורשת עבודה משותפת ומיזוג רעיונות של הסטודנטים בכל השלבים של המשימה, כדי ליצור תוצר משותף מקורי. המשאבים והיכולות של כולם יחד יתמזגו לבסוף למוצר משותף סופי.

במרכז התרשים מופיעים פעילויות למידה הכוללים תיאורים פשוטים של סוגי פעילויות שיתופיות המתאימות להל רמה. בעמודה השלישית, הימנית, מוצגת רמת השיתופיות כקשר בינה לבין רמת השיתוף.  כשרמת השיתופיות של המטלה עולה גם הדרישה לאמון ולמחויבות לשיתוף בין הסטודנטים עולה. אמון הוא הביטחון להישען על היכולות של אחרים ושהם יפעלו להשגת מטרת הלמידה במשימה . ככל שהלומדים מתנסים בלמידה משותפת רמת האמון ההדדי עולה ואיתה התפישה כי למידה טובה נעשית בתוך צוות ועל ידי צוות, והבנה כי הסטודנטים הינם לומדים חברתיים.

תרשים 1: טקסונומיה של שיתוף פעולה מקוון (שם , עמ' 3)

 

image]-->

Dalsgaard, C. (2008). Social networking sites: Transparency in online education. Retrieved May 1, 2011 from: http://www.citeulike.org/user/jrhode/article/3387973

Salmons, J. (2006).Storytelling & Collaborative E-Learning. Retrieved May 1, 2011 from:
http://www.vision2lead.com/Storytelling.pdf

 


תגובות

 • סמדר בר-טל 18:20 @ 12-09-2011

  שלום

  ברצוני לחזק את התמיכה בנושא הלמידה השיתופית  בעיקר בקורסים מקוונים הנלמדים מרחוק. מחקרים שנערכו על למידה מתוקשבת מצאו כי סטודנטים שהצליחו בקורס מתוקשב סבורים כי הגורם העיקרי להצלחה היה השיתופיות בקורס אשר  אפשר להם להיות משתתפים פעילים(; Verneil and Berge 2000 Fulford and Zhang, 1993). אינטראקציה בין הלומדים לבין עצמם מפצה עבור החוסר במפגשים פנים אל פנים בקורסים מקוונים, ויוצרת תחושת שייכות לקהילה. האינטראקציה מאפשרת סיוע הדדי בין הלומדים ומעודדת למידה שיתופית  (Coghlan & Stevens,2000).

 • אבי מזרחי 10:53 @ 13-09-2011

  שלום,

  צריך להדגיש שכל האמור לעיל מתייחס ללומדים בוגרים - סטודנטים שיש להם מוטיבציות שונות ללמידה מרחוק. מנסיוני, אוכלוסיית היעד ללמידה מרחוק שיש לה מניע בלמידה מרחוק היא מעטה מאוד גם בקרב לומדים בוגרים. אינני בטוח שכל האמור לעיל ישים  כיום במערכת החינוך במסות גדולות.

 • אברום רותם 11:45 @ 13-09-2011

  ברוח תכנית התקשוב הלאומית דהיום, האתגר שלנו הוא להנגיש את הלמידה השיתופית למורים,  באופן הכי קונקרטי כדי שגם שולה/שלמה מבי"ס מעלה-האירוסים ירצו/יוכלו להתנסות בכך בכתה עם התלמידים שלהם. השאלה למה אנו לא עוסקים בכך הלכה למעשה, ולא בטוח שהתשובה לכך ברורה.

  אתגר זה הוא אתגר קשה ולא פשוט, ואם מאמר מלומד ככל שיהיה  עם טקסונומיה כזו או אחרת של מתודות שבסופו של דבר מתאחדות לפעילות למידה שיתופית  - זו התחלה, אז בכיף...

  ואולי באמת כדאי להרים את הכפפה ולהתחיל להיות קונקרטי ומעשי, ולדבר בשפת המורה בשטח אודות הוראה-למידה שיתופית. ויפה שעה אחת קודם.

 • צביה לוטן 15:34 @ 13-09-2011

  תגובה של ציפי זלקוביץ:

  צביה אחרי שכתבתי תגובה  על למידה שיתופית הסתבר שכנראה יש לי דפדפן 9 והכל נעלם.

  כתבתי לך את התשובה במייל אנא תדאגי שתכנס למאגר התשובות, אני לא מצליחה.

  למידה שיתופית בעידן שלנו היא אסטרטגיה הכרחית, כיום כל אדם מומחה בתחום מאוד צר ומצומצם ורק עבוד משותפת עם רעיונות מגוונים ושיתוף פעולה יוכלו להנפיק את התוצר המצופה והרצוי.

  משמח אותי שהתקשוב בכיוון ה "רוח לאומית" , אבל  עדיין כדברי אברום רותם חסרה לו "רוח מעשית" ואני מצטרפת למשפטו האחרון "ואולי באמת כדאי להרים את הכפפה ולהתחיל להיות קונקרטי ומעשי, ולדבר בשפת המורה בשטח אודות הוראה-למידה שיתופית. ויפה שעה אחת קודם" עם תיקון אחד שלדעתי אנו כבר לא בשלב ה"אולי". אולם עיקר השקעתנו צריכה להתייחס לדברים שכותב אבי מזרחי – "אינני בטוח שכל האמור לעיל ישים כיום במערכת החינוך במסות גדולות"

  אבי הגיע הזמן שאנו המדריכים הפדגוגיים נחזור ונהיה ראש חץ לגבי הכשרת מורים ונחליט אנו מיהו הבוגר- מורה שאנו רוצים שיצא למערכת החינוך. ו...כן אנו רוצים מורה שיודע לפעול בשיתופיות , יודע ללמד את הנושא בדרך סדנאית פרקטית ומאמין שמיומנות זו היא בעלת חשיבות עליונה.

 • צביה לוטן 21:54 @ 13-09-2011

  מעודדה הררי:

  תגובה בשיא הקיצור: פעילויות הצוות במהלך השנים מתאימות לשלבים מנמוך לגבוה. למשל, האורבנים – ביקורת עמיתים; הכנס בו כל אחת הציגה משלה – המקבילים; הכתיבה המשותפת האחרונה – סדרתי או סינרגטי.

  לדעתי כדאי להתחיל מן "החזון", או איך רוצים שיתנהג בחברה ובעבודה התלמיד שיהיה בוגר בקרוב. מניתן בדיון מה הכישורים הדרושים: הסתגלות למעברים, לשיתוף פעולה, ו...

   ביי

  עודדה

 • נדב בדריאן 22:44 @ 16-09-2011

  כל אחד מן האפיונים של שיתופיות המוזכר לעיל, אינו ייחודי לסביבה מתוקשבת. יתרה מכך, למרות שהסביבה הטכנולוגית מקלה על האפשרות למימוש אפיונים אלו, על המורה לייצר מערך לימודי שיאפשר זאת. רצוי היה שגם שיעור "רגיל" יביא לשיתופיות (ג'יקסו למשל). מורים צריכים להבין קודם כל מהו מערך שיעור המעודד למידת עמיתים ושיתופיות. בהינתן מצב זה ועם שיפור מהותי באוריינותם הטכנולוגית, ניתן יהיה לדבר על מערך שיעור מקוון ושיתופי. האתגר העיקרי העומד בפני המערכת הוא דו ראשי. יש לשפר את יכולותיהם הטכנולוגיות של המורים. חשוב מכך, יש לשפר את יכולות ההוראה שלהם. תורת ההוראה, פסיכולוגיה חינוכית ובסיס בהבנת תהליכי הלמידה הנוירולוגיים אינם עוד קורס בהכשרת מורים. הם המהות של ההוראה בעידן הטכנולוגי.

 • ש.ר.ה 19:53 @ 10-10-2011

  שלוםשלום. המאמרון נפלא.  בתגובת קודמי - נדב, נאמר  שכל אחד מן האפיונים של השיתופיות דנן אינו ייחודי לסביבה מתוקשבת. אני סבורה שדווקא היבט זה הוא לחיוב ולא לשלילה. הצורך הוא לפתוח עוד ועוד זירות פעולה המקדמות ומפתחות את העבודה בצוותא, את שיתוף הפעולה.  השוני , או האפשרות הנוספת הנפתחת בתקשוב, מאפשר ללומד לפתח מיומנויות הנדרשות בעולם העבודה העתידי. אנחנו צדים כאן שתי ציפורים במכה - גם עבודה בשיתוף פעולה  שהיא היום ערך בסיסי בעולם העבודה, וגם מיומנויות תקשוב, הנדרשות יותר ויותר בכל תחומי החיים. התרגול הנדרש מן המורים הוא בדרכים להמיר את ההוראה המסורתית לסוגיה - להוראה משלבת תקשוב. כאן, לדעתי, אנחנו עדיין בראשית הדרך, לא רק בגלל יכולות טכניות של מורים, אלא בגלל שמשך הזמן בו אנו עוסקים בהוראה מתוקשבת - המתקדמת עם הטכנולוגיה המשתנה בלי הרף- עדיין אינו מספק. אנחנו צריכים ללמוד לרוץ, כי כאן מי שלא רץ מהר - נותר מאחור.

 • זיו לפיד 07:02 @ 02-04-2013

  לדעתי הנושא הוא מעניין

  אבל צריך לבדוק למי המערכות הלמידה מרחוק מתאימות

  ולאיזה אוכלוסיות יכולות ללמוד איתם?